ABM ลั่น ยังไม่ได้รับการติดต่อ หลังมีข่าวอาจถูกซื้อกิจการ

ABM  ลั่น ยังไม่ได้รับการติดต่อ หลังมีข่าวอาจถูกซื้อกิจการ

ABM แจงกรณีข่าวบริษัทอาจถูกซื้อกิจการนั้น ยัน ปัจจุบันยังไม่ได้รับการติดต่อ แจง ยังคงดำเนินธุรกิจจัดหา-จำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลต่อเนื่อง

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า จากกรณีข่าวปรากฏใน หนังสือพิมพ์บางฉบับ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 อ้างถึงว่า ABM อาจจะถูกซื้อกิจการจากบริษัทเอกชนรายหนึ่งนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือหารือเรื่องประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดโดยบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ รวมทั้งขยายตลาดชีวมวลโดยมีการติดต่อ ซื้อ-ขาย สินค้าจากคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเสมอมา