"Contractor" Sector (28 ก.ย.63)

"Contractor" Sector (28 ก.ย.63)

มีร้ายย่อมมีดี

Event

อัพเดตแนวโน้มกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง

lmpact

พรบ. งบประมาณปี 2563 ยังช่วยประคองไปได้อีกหนึ่งไตรมาส

มีการคาดกันว่าพรบ. งบประมาณรายจ่ายรัฐบาลปี 2564 จะล่าช้าอย่างน้อยหนึ่งไตรมาส แต่อย่างไรก็ตาม งบลงทุนจากโครงการที่ดำเนินอยู่ยังคงเบิกจ่ายต่อไปได้อีกอย่างน้อย 2-3 เดือน (Figure 1 and 2) โดยการเปิดประมูลโครงการภาครัฐใหม่ ๆ ยังคงเดินหน้าไปถึงขั้นของการออก TOR ควบคู่ไปกับกระบวนการอนุมัติพรบ. งบประมาณปี 2564 ได้ ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยคาดว่าจะออกร่างTOR โครงการรถไฟทางคู่สองเส้นทาง (เด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ และ บ้านไผ่ – นครพนม มูลค่างานโยธรารวม 1.286 แสนล้านบาท) ได้ในเดือนตุลาคม 2563 และออก TOR ฉบับที่เป็นทางการได้ในเดือนธันวาคม 2563

โครงการ PPP ไม่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าของ พรบ. งบประมาณ

การเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีส้มจะเดินหน้าไปตามกำหนดเดิมในฐานที่เป็นโครงการที่ใช้แนวทาง PPP net cost โครงการนี้มีความสำคัญมาก เพราะขอบเขตของโครงการรวมงาน O&M สำหรับรถไฟฟ้า MRT สายสีส้มตลอดทั้งเส้น (ทั้งสายตะวันออกและตะวันตก) ทั้งนี้ รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2567 แต่อย่างไรก็ตาม เรายังต้องพอฟังผลการวินิจฉัยของศาลในกรณีที่ BTS ยื่นฟ้องศาลปกครองกลางเรื่องการเปลี่ยนเงื่อนไขใน TOR หลังจากที่ได้ซื้อซองประมูลไปแล้ว เราเชื่อว่าศาลปกครองกลางจะไม่คุ้มครองชั่วคราวในกรณีนี้เนื่องจากคณะกรรมการ PPP มีสิทธิ์ที่จะปรับเงื่อนไขการประเมินผลการประมูลได้ โดยกำหนดวันยื่นซองประมูลน่าจะยังคงเป็นวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เหมือนเดิม และน่าจะประกาศชื่อผู้ชนะประมูลได้ใน 1Q64

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินจะเริ่มงานก่อสร้างใน 2Q64

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมตั้งเป้าจะส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินได้ภายในเดือนมีนาคม และออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานได้ ซึ่งจะถือเป็นข่าวดีสำหรับธุรกิจเสาเข็มและฐานราก โดยเราคาดว่างานเสาเข็มและฐานราก (ประเมินมูลค่า backlog ไว้ที่ 8 พันล้านบาท – 1 หมื่นล้านบาท) จะเริ่มย้ายเครื่องจักรเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างได้ใน 2Q64

Valuation & Action

เรายังคงให้น้ำหนักหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่ Neutral ถึงแม้ว่าภาวะตลาดของกลุ่มรับเหมาจะเป็นลบจากความล่าช้าของ พรบ. งบประมาณปี 2564 และการเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีส้มตะวันตก แต่เราเชื่อว่าปี 2564 จะเป็นปีทองของการเปิดประมูลโครงการใหม่ และการเซ็นสัญญา backlog ใหม่ สำหรับผู้เราเหมาหลักเราชอบ CK ในขณะที่เราชอบ SEAFCO ในฐานะผู้รับเหมางานเสาเข็มและฐานราก

Risks

การก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนด ขาดแคลนแรงงาน และต้นทุนค่าวัสดุแพงขึ้น