ม.บูรพา รุกพัฒนาหลักสูตร MBA ชูมาตรฐานญี่ปุ่น

ม.บูรพา รุกพัฒนาหลักสูตร MBA ชูมาตรฐานญี่ปุ่น

ม.บูรพา รุกพัฒนาหลักสูตร MBA มาตรการคุณภาพการศึกษาญี่ปุ่น หวังสร้างผู้บริหารชั้นนำ เปิดรับสมัครถึง 30 ก.ย.นี้

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยบูรพา ระบุว่า วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตรปริญญาโท MBA ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เป็นหลักสูตรแรกในภาคตะวันออกที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติจากประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เปิดมา 25 ปี โดยปัจจุบันวิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ


1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) 
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (Inter MBA)
3.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก (MBA-GBM)

สำหรับหลักสูตร MBA ของวิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ เน้นการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดพร้อมรับมือกับทุกๆสถานการณ์ โดยอัพเดทความรู้ด้านบริหารธุรกิจครบทุกด้าน ด้วยรูปแบบการเรียนที่ทันสมัยเหมาะสมกับทุกเหตุการณ์ ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่ ขณะนี้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์กำลังรับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

นอกจากนี้ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีแนวทางที่จะส่งเสริมกระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้บริหารที่บริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพวิชาการให้เป็นเลิศทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

รวมทั้งเพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ภาคสังคมในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ โดยสร้างความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพในวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล ตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล