กอช.ชี้โควิดกระทบเป้าสมาชิกลด5แสนราย

กอช.ชี้โควิดกระทบเป้าสมาชิกลด5แสนราย

กอช.ชี้โควิด-19กระทบยอดสมาชิกปีนี้เหลือ 2.5 ล้านราย จาก 3 ล้านราย ขณะที่ ยอดออมสะสมต่อเนื่องเพิ่ม 30% ระบุ ผลจากความเชื่อมั่นดีขึ้น ด้านผลตอบแทนชนะเงินฝากโดยอยู่ที่ 1.3%ต่อปี พร้อมออกสมุดคู่ฝากดึงยอด

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)เปิดเผยว่า ในปีนี้ ถือเป็นปีที่ยากลำบากในการเพิ่มแรงงานนอกระบบเข้าเป็นสมาชิกกอช.เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่((โควิด-19)ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของแรงงาน ทำให้เป้าหมายจำนวนสมาชิกลดลง 5 แสนรายเหลือ 2.5 ล้านราย จาก 3 ล้านรายในปีนี้

อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่การใส่เงินออมของสมาชิกเดิม จะพบว่า มีสมาชิกจำนวนหนึ่งที่ใส่เงินออมต่อเนื่อง หรือ คิดเป็น 30% ของยอดสมาชิกทั้งหมด แต่ยอดสมาชิกที่ใส่เงินออมต่อเนื่องนั้น ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ที่ 50% ของสมาชิกทั้งหมด

ปัจจุบัน กอช.มีจำนวนสมาชิก 2.4 ล้านราย มีเงินออมรวมประมาณ 8 พันล้านบาท ตลอดทั้งปีคาดว่า จะมีเงินออมรวมประมาณ 8.5 พันล้านบาท โดยยอดเฉลี่ยการออมในแต่ละเดือนอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาทต่อเดือน

“ในปีนี้ การเพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ ไม่ค่อยดีนัก แต่ยอดที่ออมสม่ำเสมอนั้น กลับเพิ่มขึ้น ซึ่งเราวิเคราะห์ว่า น่าจะเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจที่มีมากขึ้นของสมาชิกเกี่ยวกับการออมผ่านกอช.ซึ่งรัฐจะสมทบเงินให้ทันที ขณะที่ เงินต้นไม่หาย และ ยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนด้วย”

ปัจจุบัน ผลตอบแทนการลงทุนจากเงินออมทั้งหมดอยู่ที่ 1.3% ถือว่า ชนะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ปัจจุบันอยู่ที่ 0.5% ต่อปีเท่านั้น

ทั้งนี้ วานนี้(8ก.ย.)กอช.ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นแรงงานนอกระบบเข้ามาสู่ระบบการออมกับกอช. โดยสมาชิกสสว.ที่เป็นแรงงานนอกระบบนั้นมีอยู่ประมาณ 7.9 หมื่นราย ในจำนวนนี้ มีเป้าหมายจะดึงเข้ามาเป็นสมาชิกกอช.ทั้งหมดภายในปีนี้

“สมาชิกสสว.3 พันท่านแรกที่สมัครและส่งเงินออมสะสมกับกอช.จำนวน 1.32 หมื่นบาท จะได้รับของที่ระลึกและมีสิทธิเป็นผู้โชคดีรับรางวัลในเดือนธ.ค.นี้รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท”

เลขาธิการกอช.กล่าวด้วยว่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่สมาชิก เร็วๆนี้ ทางกอช.จะออกสมุดคู่ฝากให้แก่สมาชิก โดยร่วมมือกับธนาคารออมสินในการดำเนินการดังกล่าว เชื่อว่า จะทำให้สมาชิกมีความมั่นใจในการฝากเงินกับกอช.มากขึ้น

สำหรับวัตถุประสงค์ของกอช.คือ เพื่อให้คนไทยมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณหลัง 60 ปี สำหรับผู้ที่มีอยู่ระหว่าง 15-60 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 1.32 หมื่นบาทต่อปี ทุกครั้งที่สมาชิกส่งเงินออม รัฐบาลจะเติมเงินสมทบเพิ่มให้ตามช่วงอายุ อาทิ 15-30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมสูงสุด 600 บาทต่อปี อายุมากกว่า 35ปี – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมสูงสุด 960 บาทต่อปี อายุมากกว่า 50 -60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมสูงสุด 1.2 พันบาทต่อปี