Property Sector (29 มิ.ย.63)

Property Sector (29 มิ.ย.63)

New Normal

ในขณะที่หลายคนเชื่อว่า ผลกระทบจาก Covid-19 นั้นอาจเป็นผลกระทบที่รุนแรงแต่เป็นเพียงชั่วคราวกับตลาดที่อยู่อาศัย เรามองว่าอาจจะต้องใช้เวลา 1-2 ปีกว่าตลาดจะกลับสู่ภาวะปกติ หากนี้ไม่ใช่ผลกระทบที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแบบถาวร เราเชื่อว่าการฟื้นตัวในตลาดที่อยู่อาศัยจะช้าและแตกต่างไปในแต่ละ segment โดยตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบจะฟื้นตัวและได้ประโยชน์จาก Trend ที่ผู้บริโภคต้องการพื้นที่มากขึ้นในยุคหลัง covid-19 ดีกว่าคอนโดเล็กๆที่อยู่ในเมือง เรามีมุมมองเป็นกลางสำหรับกลุ่ม อสังหาฯ โดยเลือก LH เป็นหุ้นเด่น

 

“บ้าน” สำคัญมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

โลกค่อยๆเปลี่ยนแปลงและไม่เหมือนเดิมอีกตั้งแต่ผลกระทบ PM 2.5 จนถึง Covid-19 ผู้บริโภคมีความระมัดระวังเกี่ยวกับภาวะความเป็นอยู่และสุขภาพของตนเองมากขึ้น ผู้คนนั้นเริ่มไม่อยากออกจากตึกหรือบ้านถ้าไม่จำเป็น ทุกคนใส่หน้ากากตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัวเองจากมลภาวะและเชื้อโรค ที่อยู่อาศัยจึงมีความสำคัญมากขึ้นจากการเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจาก coronavirus ซึ่งผลกระทบดังกล่าวได้สร้างความท้าทายใหม่สำหรับผู้พัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการสำรวจพบว่าผู้บริโภคต้องการพื้นที่มากขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับบุคคลอื่น และทำกิจกรรมต่างๆภายในที่อยู่อาศัยมากขึ้น

 

การฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างช้าและไม่ราบเรียบ

เราเห็นความต้องการที่อยู่อาศัยและกิจกรรมการเปิดตัวโครงการใหม่เริ่มฟื้นตัวหลังจากที่รัฐบาลเริ่มค่อยๆผ่อนคลายมาตรการ lockdown อย่างไรก็ตามเราเชื่อการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างค่อนข้างช้าและแตกต่างไปในแต่ละ segment เนื่องจากอัตราการว่างงานที่มากขึ้นกระทบกำลังซื้อของผู้บริโภค รวมถึงเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของความต้องการที่อยู่อาศัยย้ายจากคอนโดมิเนียมในเมืองไปยังบ้านที่มีพื้นที่มากขึ้น หลังผู้บริโภคต้องการพื้นที่มากขึ้นเพื่อที่จะทำกิจกรรมต่างๆภายในที่อยู่อาศัยของตนเองตลาอดจนเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัส Covid-19 นอกจากความต้องการที่เปลี่ยนไปในเชิง Segment shift เรามองเห็นผลกระทบในเชิงของราคาที่อยู่อาศัยหลังจากการกลยุทธ์การลดราคานั้นถูกนำมาใช้ ไม่เพียงเพราะแค่ผู้ประกอบการนั้นต้องการเงินสดมากขึ้นในช่วงวิกฤต แต่ยังต้องการโละสินค้าที่อาจจะล้าสมัยหลังพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปทำให้เราเชื่อว่าจะกดดันการปรับขึ้นของราคาที่อยู่อาศัย

 

มุมมอง “เป็นกลาง” ด้วยอสังหาฯฟื้นตัวช้าและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป – เลือก LH เป็นหุ้นเด่น

ในขณะที่หลายคนเชื่อว่า ผลกระทบจาก Covid-19 จะเป็นในลักษณะรุนแรงแต่ไม่นาน เรามองว่าอาจจะต้องใช้เวลา 1-2 ปี ในการทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยกลับสู่ภาวะปกติ ถ้าสภาวะแวดล้อมใหม่นั้นไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างแบบถาวร เราเชื่อว่าที่อยู่อาศัยแนวราบจะ outperform กลุ่มคอนโดมิเนียม คล้ายกับเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่ในปี 2011 ที่ความต้องการที่อยู่อาศัยเปลี่ยนจากที่อยู่อาศัยนอกเมืองมาเป็นคอนโดมิเนียมในเมืองเพื่อหนีน้ำถ่วม แต่รอบนี้เป็นหนีจากคอนโดไปบ้านเดียว จากการที่เราคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวในตลาดอสังหาฯที่ช้าและแตกต่างไปในแต่ละ segment โดยตลาดบ้านแนวราบจะสามารถฟื้นตัวได้ดีกว่าคอนโดมิเนียมในวัฎจักรรอบนี้ เราจึงให้น้ำหนัก “เป็นกลาง” สำหรับกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมเลือก LH เป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม