กลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม เงินโฆษณาวูบหนักสุด

กลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม เงินโฆษณาวูบหนักสุด

ผลกระทบโควิด-19 ส่งผลต่อเม็ดเงินโฆษณาต่อเนื่อง

ตามข้อมูลของ บริษัท เอจีบี นีลเส็น ประเทศไทย จำกัด ระบุว่า ในช่วง 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ของปี 2563 มูลค่าหดลง 10% อยู่ที่ 43,502 ล้านบาท

โดยหาก “ชำแหละ” รายอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food&Beverage) มีมูลค่า 6,104 ล้านบาท ลดลงสูงสุดที่ 19 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีที่ผ่านมา รองลงมาคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง (Personal Care & Cosmetic) มูลค่า 5,603 ล้านบาท ลดลง 10% ลำดับที่ 3 คือกลุ่ม Media & Marketing มูลค่า 5,175 ล้านบาท ลดลง 2% และลำดับที่ 4 คือกลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 2,707 ล้านบาท ลดลง 27% .

     ขณะที่อุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์จากโควิด ได้แก่ กลุ่มยา (Pharmaceuticals) มูลค่า2,368 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% และ กลุ่มสินค้าครัวเรือนในบ้าน (Household products) มูลค่า 1,503 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4%

กลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม เงินโฆษณาวูบหนักสุด