สาวออฟฟิศ 24% สนใจฟรีแลนซ์

สาวออฟฟิศ 24% สนใจฟรีแลนซ์

ในโลกของการทำงาน ทุกธุรกิจต่างก็ต้องขับเคลื่อนและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

เช่นเดียวกันกับฝั่งของคนทำงานที่จะมีพฤติกรรมหรือวิถีการดำเนินชีวิตในการทำงานปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) ศึกษาสำรวจคนทำงานหลากหลายเจนเนอเรชั่นกว่า 6,129 คน จาก 20 กลุ่มธุรกิจ พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ส่วนใหญ่กลุ่มคนทำงานยุคใหม่ที่อยู่ใน “สายงานที่ปรึกษา” และ “งานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์” นิยมเลือกทำงานประจำ (Permanent)

ขณะที่ผู้ที่อยู่ในสายงานขายและจัดซื้อ งานบริการลูกค้าและงานไอที มีแนวโน้มเลือกงานฟรีแลนซ์ หรืองานสัญญาจ้าง (Contract) ทั้ง ยังพบอีกว่าพนักงานออฟฟิศที่ยินดีเลือกตำแหน่งงานสัญญาจ้าง มีถึง 24% เทียบกับการเลือกเป็นพนักงานประจำ ซึ่งมีสัดส่วน 25% ในขณะที่เลือกตำแหน่งงานตามโปรเจคมีสัดส่วนสูงถึง 41%

จะเห็นได้ว่า ผู้สมัครในสายงานขายและจัดซื้อ งานบริการลูกค้าและงานไอที เช่น งานฮาร์ดแวร์ เน็ตเวิร์ค งานระบบ มีแนวโน้มจะได้งานแบบเต็มเวลาน้อยกว่ากลุ่มงานเอชอาร์ และที่น่าสังเกตคือผู้สมัครที่อยู่ในสายงานบริการลูกค้าและงานคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่อายุยังน้อย มักจะไม่กระตือรือร้นหางานแบบเต็มเวลามากเท่ากับผู้ที่อยู่ในสายงานไอที

สาวออฟฟิศ 24% สนใจฟรีแลนซ์