“พลังงานสะอาด”ในอีอีซี

“พลังงานสะอาด”ในอีอีซี

พลังงานสะอาดคือพลังงานแห่งอนาคต และพื้นที่อีอีซีก็มีเป้าหมายเพื่อความสะอาดด้านพลังงานด้วย

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อเร็วๆนี้ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ กพอ. เป็นประธาน  สาระจากการประชุมส่วนหนึ่งว่าด้วย โครงการจัดหาพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) ในพื้นที่ อีอีซีี โดยที่ระชุม กพอ. รับทราบ ความก้าวหน้า

โครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เสนอโครงการพลังงานที่ใช้ในเมืองใหม่ รูปแบบพลังงานอัจฉริยะ (Smart Power Supply : SPS)

สำหรับโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) มีหลากหลายรูปแบบและก่อนหน้านี้ ได้มีการเดินหน้าโครงการพลังงานสะอาด ณ โรงกลั่นไทยออยล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

โดยโครงการ CFP จัดเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาคเอกชนโครงการแรกภายในพื้นที่อีอีซี ซึ่งจะสร้างโอกาสให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาค โดยโครงการนี้ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 160,279 ล้านบาท ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2562 และคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2566