'คมนาคม' เผยผลกระทบจากโควิด ครึ่งปีผู้โดยสารสนามบินภูมิภาควูบ 5 ล้านคน

'คมนาคม' เผยผลกระทบจากโควิด ครึ่งปีผู้โดยสารสนามบินภูมิภาควูบ 5 ล้านคน

ทย. โอดผลกระทบจากโควิดผู้โดยสาร 28 สนามบินภูมิภาคหายไปกว่า 5 ล้านคน เที่ยวบินลดลงเกือบ 2 หมื่นเที่ยว กพท.เผยเปิดสนามบินภูเก็ตดันผู้โดยสารเดินทางเริ่มคึกคักในประเทศโต 23.9%

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานด้านการจราจรทางอากาศเดือน ม.ค.- 20 มิ.ย.2563 ของท่าอากาศยานสังกัด ทย. ทั้ง 28 แห่ง โดยระบุว่าช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สายการบินต่างๆ ได้รับผลกระทบ และหยุดทำการบินเกือบทุกสาย ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบิน และผู้โดยสารลดลงต่อเนื่อง

โดยภาพรวมในช่วงเกือบ 6 เดือนที่ผ่านมา สนามบิน ทย.มีผู้โดยสาร 4.23 ล้านคน ลดลง 55% หรือ 5.07 ล้านคน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งผู้โดยสารอยู่ที่ 9.30 ล้านคน แบ่งเป็น ภายในประเทศ 3.90 ล้านคน ลดลง 54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีผู้โดยสาร 8.44 ล้านคน ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ มีจำนวน 3.37 แสนคน ลดลง 61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีผู้โดยสาร 8.60 แสนคน 

สำหรับจำนวนเที่ยวบินภาพรวมอยู่ที่ 1.87 หมื่นเที่ยวบิน ลดลง 48% หรือ 1.71 หมื่นเที่ยวบิน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีจำนวน 3.58 หมื่นเที่ยวบิน แบ่งเป็น เที่ยวบินภายในประเทศ 1.76 หมื่นเที่ยวบิน ลดลง 47% ส่วนจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศ 1.15 พันเที่ยวบิน ลดลง 57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตามหลังจากรัฐบาลคลายล็อกมาตรการในระยะต่างๆ ประกอบกับสายการบินกลับมาทำการบินเส้นทางภายในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารเริ่มเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดตัวเลขผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 1.4 หมื่นคนต่อวัน แต่ยังน้อยเมื่อเทียบกับผู้โดยสารในช่วงปกติก่อนโควิด-19 ปกติ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 4.7 หมื่นคน ส่วนจำนวนเที่ยวบินปัจจุบันอยู่ที่ 70-80 เที่ยวบินต่อวัน จากปกติอยู่ที่ 160-170 เที่ยวบินต่อวัน

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่าการขนส่งทางอากาศในช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือน มิ.ย. ภาพรวมจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศ มีจำนวน 279,763 คน เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดเป็น 23.9% สอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบินภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น 3,122 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 18.3% โดยมีปัจจัยหลักจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานภูเก็ต รวมถึงการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินและการเปิดบริการเส้นทางบินเพิ่ม