ปั้นคนยานยนต์สู่เมืองการบิน

ปั้นคนยานยนต์สู่เมืองการบิน

จบไปอีกหนึ่งโครงการ "เมืองการบิน"หลังสามารถลงนามร่วมเอกชนลงทุนพัฒนาสนามบินอูตะเภาได้ ทำให้จากนี้ ไทยต้องเตรียมตัวเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาค เมื่อโครงสร้างพื้นฐานพร้อมแล้ว ด้านบุคลากรหละพร้อมหรือไม่

เมื่อเร็วนี้ในพิธีลงนามสัญญาโครงการพัฒนาสนามบิน อู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด นับเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวสู่เป้าหมายศูนย์กลางการบินภูมิภาค 

อย่างไรก็ตาม แผนงาน เงินหรือการลงทุนไม่สำคัญเท่าการพัฒนาคน โดยเมื่อเร็วๆนี้ สถาบันยานยนต์ได้หารือกับสถาบันการบินพลเรือนร่วมกันใน “โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน”

เพื่อการเพิ่มโอกาสและความสามารถในการผลักดันและเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมอากาศยาน และเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน โดยได้ร่วมมือพัฒนาร่วมกับ GISTDA และสมาคมอุตสาหกรรมอากาศยานไทย 

ในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ สถานประกอบการในการเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน ซึ่งเป็นการปูทางไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทยให้เติบโตและแข็งแกร่งในอนาคต