ไทยเชื่อมั่นใช้ 'คอนแทคเลส' พุ่ง

ไทยเชื่อมั่นใช้ 'คอนแทคเลส' พุ่ง

“วีซ่า” ผู้ให้บริการชำระเงินดิจิทัลได้ศึกษาถึงพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการชำระเงินทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พบว่า คนไทยเลือกใช้จ่ายในรูปแบบคอนแทคเลสมากขึ้นกว่าเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยชำระเงินในรูปแบบใหม่นี้ ก็มีความสนใจที่จะเลือกใช้ในอนาคต ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถาม 21% ระบุว่า สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่พึ่งเงินสดมากกว่า 1 สัปดาห์แต่ยังน้อยกว่า 1 เดือน ส่วนอีก 9% สามารถใช้ชีวิตได้ถึง 1 เดือนหรือมากกว่า

ผลการสำรวจนี้แสดงให้เห็นแนวโน้มทัศนคติของคนไทย ที่เปิดใจยอมรับเทคโนโลยีการชำระรูปแบบใหม่ๆ มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น เกิดจากการที่ธุรกิจทุกภาคส่วนช่วยกันให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชน รวมถึงการเพิ่มจุดรับชำระบัตร แม้ว่าในประเทศไทยวิธีการชำระเงินในรูปแบบไร้เงินสดนี้ยังถือว่าอยู่ในขั้นเริ่มต้น แต่ก็ยังมองเห็นแนวโน้มการเติบโตเพราะความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ข้อมูลการศึกษาจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าและพันธมิตร ในขณะเดียวกันก็หวังว่าจะช่วยสนับสนุนภาครัฐในการกำหนดมาตรการและกลไกต่างๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อประชาชน ธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ และเป็นอีกแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ไทยเชื่อมั่นใช้ 'คอนแทคเลส' พุ่ง