'ยานยนต์ไฟฟ้า' ยังโตต่อ

'ยานยนต์ไฟฟ้า' ยังโตต่อ

อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S curve) ใน 5 อุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนของประเทศกำลังถูกท้าทายจากปัญหาเศรษฐกิจหลังโควิดพ่นพิษจนทำให้หลา่ยอุตสาหกรรมชะลอตัว แต่ไม่ใช่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้ ได้สั่งการให้สกพอ. , สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาการเพิ่มสิทธิประโยชน์ของอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S curve) 

ใน 5 อุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนของประเทศ ได้แก่ การแพทย์ อากาศยาน ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ดิจิทัล และเทคโนโลยีชีวภาพ ให้สามารถดึงดูดการลงทุนมากขึ้น

เนื่องจากข้อมูลการลงทุนในอีอีซีพบว่าส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม  ส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ยังน้อยโดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียน เช่น เวียดนาม

ในส่วนอุตฯยานยนต์ไฟฟ้า ที่เม.ย.ที่ผ่านมามีการจดทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง แม้เป็นอัตราไม่สูงมากแต่ก็ชี้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตต่อได้ หากได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นก็อาจเป็นตัวเร่งให้ยานยนต์ไฟฟ้ามีอนาคตที่สดใส