'พลังงานสะอาด' ขับเคลื่อนอีอีซี

'พลังงานสะอาด' ขับเคลื่อนอีอีซี

พลังงานสะอาดคือทิศทางแห่งอนาคต เช่น เดียวกับอีอีซีที่วางบทบาทเป็นผู้ขับเคลื่อนการลงทุนแห่งอนาคตเมื่อสองสิ่งมารวมกัน แผนการผลักดันสู่อนาคตเพื่อการพัฒนาและยกระดับประเทศไทยก้าวสู่อนาคตแบบสะอาดๆ 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ กพอ. เป็นประธานการประชุม

เพื่อได้รับทราบและพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ในส่วนประเด็นด้านพลังงานนั้น ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) ในพื้นที่ อีอีซี

โดยมอบหมายให้ สกพอ. เสนอกระทรวงพลังงาน นำเข้าบรรจุในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หารือกับกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)กำหนดอัตราราคาไฟฟ้าที่เหมาะสม

พลังงานสะอาดคือทิศทางแห่งอนาคต เช่น เดียวกับอีอีซีที่วางบทบาทเป็นผู้ขับเคลื่อนการลงทุนแห่งอนาคตเมื่อสองสิ่งมารวมกัน แผนการผลักดันสู่อนาคตเพื่อการพัฒนาและยกระดับประเทศไทยก้าวสู่อนาคตแบบสะอาดๆ