สหรัฐอันดับ 1 โลก พัฒนาวัคซีน

สหรัฐอันดับ 1 โลก พัฒนาวัคซีน

ขณะที่ทั่วโลกกำลังแข่งกันพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) ระบุว่า นักวิจัยในสหรัฐกำลังพัฒนาวัคซีนมากกว่าประเทศใดๆ ในโลก

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังทดลองวัคซีนอย่างน้อย 133 ตัว เป็นของหน่วยงานในสหรัฐมากที่สุด 42 ตัว รองลงมาคือหน่วยงานวิจัยจีน 19 ตัว เท่ากับว่าจีนกำลังพัฒนาวัคซีนมากเป็นอันดับ 2

และในบรรดาวัคซีน 133 ตัวนั้น 10 ตัวกำลังอยู่ในขั้นทดลองทางคลินิก (ทดลองในมนุษย์) อีก 123 ตัวอยู่ในขั้นพรีคลินิก ส่วนวัคซีนจีนอยู่ในขั้นทดลองทางคลินิกมากที่สุด โดยมีสหรัฐตามมาติดๆ

ถ้าพิจารณาเป็นรายภูมิภาค ยุโรป พัฒนาวัคซีนโควิด-19 มากที่สุด โดยผู้เชี่ยวชาญจาก 56 สถาบัน ในอเมริกาเหนือมีโครงการวัคซีน 54 โครงการ เอเชียแปซิฟิกพัฒนาวัคซีน 25 ตัว

แต่ผู้เชี่ยวชาญก็เตือนว่า อาจไม่ได้วัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างได้ผลเลยก็ได้ และวัคซีนที่สำเร็จก็ต้องรอราว 12-18 เดือนจึงจะปลอดภัยพอจะนำมาวางตลาด และแม้จะได้วัคซีนพร้อมใช้แล้ว ความท้าทายสำคัญอีกประการหนึ่งคือปัญหาด้านโลจิสติกส์ในการกระจายวัคซีนสู่ประชากรโลกให้ได้มากเพียงพอ

สหรัฐอันดับ 1 โลก พัฒนาวัคซีน