วิทยาศาสตร์หยุดกลิ่น-ยืดอายุ

วิทยาศาสตร์หยุดกลิ่น-ยืดอายุ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ ผลผลิตทางเกษตรจำนวนมากไม่สามารถส่งออก

เนื่องจากมาตรการปิดประเทศและสายการบินพาณิชย์งดให้บริการ สร้างความเดือดร้อนและสูญเสียให้เกษตรกรอย่างมาก จึงมีความพยายามจากหน่วยงานวิจัยนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาให้กับเกษตรกร

ยกตัวอย่าง “ทุเรียน” ราชาผลไม้ของไทย ที่ผู้ซื้อมักจะเจอกับปัญหาสุกก่อนถึงปลายทาง แถมบางครั้งผลปริแตก กลิ่นก็แรงอีกด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้พัฒนาเทคนิค Active Coating เคลือบผลสดเพื่อชะลอการสุกของผลแก่ ขณะขนส่งได้นานถึง 2 สัปดาห์ และจะสุกพร้อมวางขายได้ทันทีเมื่อถึงปลายทาง ทั้งยังขจัดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์เมื่อสุกได้ด้วย แต่ยังคงคุณภาพและรสชาติของเนื้อทุเรียนภายในไว้เหมือนเดิม ขณะที่ภาคเอกชนก็มีเทคโนโลยีการแช่แข็งทุเรียนผลสุกทั้งลูกด้วยไนโตรเจนเหลวเย็นจัด -196 องศาเซลเซียส ช่วยรักษาไว้ซึ่งสภาพและรสชาติได้ยาวนานถึง 1 ปี

นอกจากเทคโนโลยีช่วยยืดอายุการเก็บรักษาแล้ว การสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคก็สำคัญ จึงมีการพัฒนา “ฉลากชีวภาพ” บ่งบอกระดับความสุกของมะม่วงสุก และ “ฉลากเปลี่ยนสี” แจ้งเตือนสารกำมะถันตกค้างเกินค่ามาตรฐานบนเปลือกลำไยอีกด้วย

วิทยาศาสตร์หยุดกลิ่น-ยืดอายุ