"ENERGY" SECTOR (12 มิ.ย.63)

"ENERGY" SECTOR (12 มิ.ย.63)

สัญญาณฟื้นตัวเชิงบวกจากจีนและสหรัฐ

ความต้องการน้ำมันของประเทศจีนได้กลับมาสู่ระดับก่อนเหตุการณ์ covid ในเดือนพฤษภาคม หลังจากที่ความต้องการน้ำมันดิบลดลง 40% ในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนความต้องการน้ำมันเบนซินได้คาดว่าจะเพิ่มจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 3% มาอยู่ที่ระดับ 3.5m bpd และการบริโภคน้ำมันดีเซลจะเพิ่มขึ้นราว 1.2% yoy สู่ระดับ 3.4m bpd ความต้องการน้ำมันเบนซินใน US และดีเซล ได้เพิ่มขึ้นมาก wow ส่วนค่าการกลั่น (GRM) ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นตัว เรายังคงชอบหุ้น TOP และ SPRC สำหรับการเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มโรงกลั่น

 

ความต้องการน้ำมันในจีนกลับมาสู่ระดับก่อน Covid ในขณะที่ประเทศอื่นๆในเอเชียก็กำลังฟื้นตัว

ความต้องการน้ำมันของประเทศจีนได้กลับมาสู่ระดับก่อนเหตุการณ์ covid ในเดือนพฤษภาคม หลังจากที่ความต้องการน้ำมันดิบลดลง 40% ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการบริโภคน้ำมันมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก โดย Wood Mackenzie คาดว่าความต้องการน้ำมันของประเทศจีนจะเพิ่มขึน 2.3% yoy สู่ระดับ 13.6m bpd ในช่วงครึ่งหลังของปี 2H20 และภายใน 3Q20 ความต้องการน้ำมันเบนซินจะผ่านมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันขของปีก่อนราว 3% สู่ระดับ 3.5m bpd และการบริโภคน้ำมันดีเซลจะเติบโตราว 1.2% yoy สู่ระดับ 3.4m bpd ส่วนประเทศอื่นในเอเชียกำลังตามหลังประเทศจีนราวสองถึงสามเดือนสำหรับสถานการณ์ Covid-19 การบริโภคเชือเพลิงของประเทศเหล่านี้ไม่ได้ฟื้นตัวเร็วเท่ากับในประเทศจีน ในญี่ปุ่น ความต้องการน้ำมันเบนซินได้ลดลง 27% yoy ในเดือนพฤษภาคม ส่วนเกาหลีใต้ได้ลดลง 10% yoy ในขณะที่อินเดียได้ลดลงราว 33% yoy สำหรับในประเทศไทย ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อเพลิงจะตามหลังสองเดือน โดยการความต้องการน้ำมันเบนซินลดลง 25% yoy ในเดือนเมษายนและดีเซลลดลง 10% ส่วนยอดขายรายวันที่สถานีบริการน้ำมันก็ได้ฟื้นตัวจากการที่น้ำมันเบนซินและดีเซลสามารถขายได้เพิ่มขึ้น เราคาดว่าน้ำมันเบนซินจะยังคงฟื้นตัวสู่ระดับปกติในเดือนกรกฎาคม ในช่วงที่โรงเรียนเริ่มเปิดตามปกติ ส่วนอัตราการกลั่นจะทำให้การฟื้นตัวของ spread ช้าลง

 

ความต้องการน้ำมันเบนซินและดีเซลใน US ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง wow โดยอัตราการกลั่นได้เพิ่มขึ้น 1.3% wow

แม้ว่าจะมีการประท้วงในวงกว้างใน US ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ความต้องการน้ำมันเบนซินได้มีการฟื้นตัวเป็นสัปดาห์ทีสามติดต่อกัน (+0.35m bpd wow สู่ระดับ 7.9m bpd) ในขณะทีความต้องการน้ำมันดีเซล ก็ได้ฟื้นตัวเพิ่มขึ้นมาก (+0.6m bpd wow สู่ระดับ 3.3m bpd) เราคาดว่าความต้องการในน้ำมันทั้งสองประเภทจะฟื้นตัวสู่ระดับปกติใน 3Q20 ส่วน Crack spreads มีการฟื้นตัวค่อนข้างช้าจากการที่อัตราการกลั่นของโรงกลั่นใน US นั้นยังคงต่ำที่ 73% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (+1.2% wow) จากการที่ความต้องการกำลังฟื้นตัว crack spreads ก็ควรจะฟื้นตัวไปพร้อมกัน รวมถึงน้ำมันในคลังน้ำมันก็ควรจะลดลง โดยปกติอัตราการกลั่นจะเปลี่ยนแปลงตามหลัง crack spread ราวหนึ่งเดือน

 

การบริโภคน้ำมันทั่วโลกในเดือนพฤษภาคมดีกว่าคาด

EIA ได้คาดการณ์ว่าการบริโภคปิโตรเลียม และน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทอื่นโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 82.9m bpd ในเดือนพฤษภาคม +3.7mbpd จากเมษายน และมากกว่าประมาณการก่อนหน้านี้ราว 2.9m bpd การบริโภคน้ำมันจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 94.9m bpd ใน 3Q20 หรือ -6.7m bpd จากปีก่อนหน้านี้ เรายังคงอยู่ในช่วงต้นของการฟื้นตัวของความต้องการ โดยน้ำมันในคลังพาณิชย์ของ US นั้นยังอยู่ในระดับที่สูงที่ 538m bbl หรือราว 61% ของความจุของคลังน้ำมัน

 

เรายังคงชอบ TOP และ SPRC สำหรับการลงทุนในโรงกลั่น

สำหรับ TOP และ SPRC จะมีค่าการกลั่นตลาดใน 2Q ที่ราว US$3.0/bbl และ 4.0/bbl เทียบกับ US$0.1 และ US$1.3 ใน 1Q ตามลำดับซึ่งเป็นผลมาจาก crude discount ที่เพิ่มขึ้นใน 2Q20 แม้ว่าราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ราคาเป้าหมายของเรา เรามองเห็น upside จากการปรับราคาเป้าหมายไปสู่ปี FY21 จากการที่นักลงทุนได้มองถึงการฟื้นตัวในปีหน้า โดย TOP และ SPRC เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการฟื้นตัวของค่าการกลั่น