AMATA - ซื้อ

AMATA - ซื้อ

ได้แรงหนุนจากการย้ายฐาน

Event

อัพเดตแนวโน้มของบริษัท

lmpact

คงเป้ายอดขายที่ดินปี 2563 เอาไว้ที่ 950 ไร่ โดยจะมียอดโอนจาก backlog 60-80%

ยอดขายที่ดิน: ผู้บริหารยังคงเป้ ายอดขายที่ดินปี 2563 เอาไว้ที่ 950 ไร่ แบ่งเป็น AMATA city ชลบุรี 200 ไร่ AMATA City ระยอง 450 ไร่ และ AMATA Thai-Chinese 300 ไร่ ทั้งนี้ ข้อจำกัดจากสถานการณ์ Covid-19 และช่วง low season ในครึ่งแรกของปีคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ยอด pre-sales อ่อนแออยู่ที่ ~100 ไร่ YTD แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้นำเทคโลยีใหม่ ๆ มาใช้ อย่างเช่น การประชุมออนไลน์ และการใช้โดรน เพื่อให้บริการและหาทางลัดให้กับนักลงทุนที่ไม่สามารถบินเข้ามาในประเทศไทยได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทาง

ยอดโอนที่ดิน: จากยอด backlog ที่ 2.5 พันล้านบาทใน 1Q63 บริษัทตั้งเป้ าว่าในกรณีเลวร้ายที่สุดน่าจะโอนได้ 60% ของ backlog ภายในปีนี้ และในกรณีดีที่สุดจะโอนได้ 80% ทั้งนี้ เมื่อรวมยอดโอน 114 ไร่ ใน 1Q63 จะทำให้ยอดโอนปีนี้อยู่ในช่วง 400-500 ไร่

Re-rate PER ของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

เรายังคงมุมมองธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมเอาไว้เหมือนเดิม โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดเกี่ยวกับ Covid-19 อย่างเต็มที่ใน 2Q63 ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นใน 2H63-2564 เพราะได้แรงหนุนจากการที่จีนย้ายฐานการผลิต เรายังคงประมาณการกำไรปี 2563 เอาไว้ที่ 1.2 พันล้านบาท (ลดลง 30% YoY) โดย
ใช้สมมติฐานยอดขายที่ดินที่ 400 ไร่ และยอดโอนที่ดินที่ 484 ไร่ เราคาดว่าโมเมนตั้มยอดขายที่ดินและยอดโอนจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเป็น 700 ไร่และ 538 ไร่ตามลำดับคิดเป็นอัตราการเติบโตของกำไรที่ 21% YoY 2564 เราคาดว่า AMATA น่าจะมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นเพราะ 34.7% ของลูกค้าเป็นนักลงทุนจากจีน เมื่อพิจารณาแนวโน้มการฟื้นตัวแล้ว เราจึง re-rate PER ของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมจาก 12.0X (-0.5 S.D.) เป็น 18.0X (+0.5 S.D)

Valuation & Action

เราขยับไปใช้ราคาเป้าหมาย SOTP สิ้นปี 2564 ที่ 18.50 บาท ด้วย upside ถึงราคาเป้าหมายอีก 11.4% เราจึงยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" เราแนะนำให้จับตาดูโมเมนตั้มยอดขายที่ดินใน 2H63 ซึ่งจะเป็น upside ของประมาณการกำไรของเรา

Risks

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจชะลอตัวลง ภัยธรรมชาติ การซื้อที่ดิน การกระจุกตัวของกลุ่มอุตสาหกรรม เงินทุนไม่เพียงพอ