3 เมืองท่องเที่ยวราคาอสังหาฯ พุ่ง ผลพวงรัฐลงทุนเมกะโปรเจค

 3 เมืองท่องเที่ยวราคาอสังหาฯ พุ่ง ผลพวงรัฐลงทุนเมกะโปรเจค

"ดีดีพร็อพเพอร์ตี้" เผยดัชนีราคาอสังหาฯ 3 จังหวัดท่องเที่ยวยังโต เมืองรอง “จันทบุรี” ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งเหตุต้นทุนธรรมชาติไม่แพ้หัวเมืองท่องเที่ยว “เชียงใหม่” รับปัจจัยหนุนเมกะโปรเจค ขณะ “พัทยา” อานิสงส์จากอีอีซี มอเตอร์เวย์ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม

ผู้สื่อข่าวรายงาน ผลการสำรวจของดีดีพร็อพเพอร์ตี้ บริษัทนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถึงดัชนีราคาอสังหาฯ 3 จังหวัดท่องเที่ยวที่มีอัตราการเติบโตในไตรมาสแรกปี 2563 ว่า จ.จันทบุรีถือเป็นท่องเที่ยวเมืองรองที่มีดัชนีราคาอสังหาฯ เพิ่มมากที่สุุดในช่วงไตรมาสแรก คือ 12,016 บาทต่อตารางเมตร (ตร.ม.) หรือ เพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยระดับราคาเพิ่มขึ้นมากสุุดคือราคา 8.5-15 ล้านบาท ส่วนรูปแบบที่อยู่อาศัยที่มีดัชนีราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น “บ้านเดี่ยว” ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นมากสุุด 6% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยเฉพาะ อ.ท่าใหม่

ด้านจำนวนอุปทานพบว่า ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า โดยอุปทานส่วนใหญ่ประมาณ 66% อยู่ใน อ.เมืองจันทบุรี ระดับราคาที่มีจำนวนอุปทานมากสุดคือ 3.5-8.5 ล้านบาท มีจำนวนถึง 39% ส่วนรูปแบบที่อยู่อาศัยจำนวนอุปทานมากสุดคือ บ้านเดี่ยว มีจำนวนถึง 60% อยู่ใน อ.เมืองจันทบุรี แม้ว่าจันทบุรีจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง แต่มีความสวยงามของธรรมชาติทางทะเลไม่แพ้จังหวัดอื่น

นอกจากนี้ยังได้รับอานิสงส์จากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ ถนนเชื่อมระหว่าง จ.ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และรถไฟทางคู่ระยอง-จันทบุรี-ตราด เชื่อมรถไฟความเร็วสูง

ต่อมาเป็น จ.เชียงใหม่ ในช่วงไตรมาสแรกปี 2563 มีดัชนีราคาเพิ่มขึ้นถึง 6% จากไตรมาสก่อนหน้า หรือราคา 19,504 บาทต่อ ตร.ม. โดยระดับราคาที่มีดัชนีราคาเพิ่มขึ้นมากสุุดคือระดับ 15 ล้านบาทขึ้นไป เติบโตถึง 15% ส่วนรููปแบบที่อยู่อาศัยที่มีดัชนีราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดคือบ้านเดี่ยว เพิ่มขึ้น 6% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยเฉพาะ อ.หางดง

ด้านจำนวนอุปทานในเชียงใหม่มีเพิ่มขึ้น 14% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยอุปทานส่วนใหญ่ 42% อยู่ใน อ.เมืองเชียงใหม่ ระดับราคาที่มีจำนวนอุปทานมากสุดถึง 50% อยู่ในระดับราคาไม่เกิน 3.5 ล้านบาท ส่วนรูปแบบที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนมากสุดถึง 67% คือ บ้านเดี่ยว โดยส่วนใหญ่ถึง 24% อยู่ใน อ.หางดง

ส่วนปัจจัยสำคัญที่ทำให้อสังหาฯ ใน จ.เชียงใหม่แนวโน้มเติบโตคือ โครงการเมกะโปรเจคต่างๆ อาทิ การพัฒนาสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 มอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย เชื่่อมต่อถึงประเทศจีน, รถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เชียงใหม่ และรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ซึ่งล้วนแต่เอื้อต่อการอยู่อาศัยและลงทุนอสังหาฯ

สุดท้าย “พัทยา” อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทย ที่มีดัชนีราคาอสังหาฯ เพิ่่มขึ้น 3% หรือราคา 76,618 บาทต่อ ตร.ม.จากไตรมาสก่อนหน้า โดยระดับราคาที่มีดัชนีราคาเติบโตมากที่สุุดคือ 15 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนรูปแบบที่อยู่อาศัยที่มีดัชนีราคาเพิ่มขึ้นสูงที่สุุดคือ คอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะ ต.หนองปรือ

ด้านอุปทานในพัทยามีอุปทานลดลงถึง 38% จากไตรมาสก่อน ส่วนใหญ่ 34% อยู่ใน ต.นาเกลือ ระดับราคาที่มีจำนวนอุปทานมากสุุดคือ ระดับราคาไม่เกิน 3.5 ล้านบาท มีถึง 41% โดยรููปแบบที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนอุุปทานมากสุดคือ คอนโดมิเนียม มีจำนวนถึง 78% ของอุปทานทั้งหมดในพัทยา

แม้ว่าภาพรวมตลาดอสังหาฯ ในจ.ชลบุรีจะหดตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ในพัทยากลับพบว่า ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าระดับลักชัวรี เนื่่องจากศักยภาพของทำเลทีได้อานิสงส์จากโครงการอีอีซี มอเตอร์เวย์ และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน(สนามบินดอนเมือง, สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา)