'กระทรวงเกษตรฯ' นัดถกพรุ่งนี้ 82 สหกรณ์ เคลียร์ปมหนี้ 'การบินไทย' 4.2 หมื่นล้าน

'กระทรวงเกษตรฯ' นัดถกพรุ่งนี้ 82 สหกรณ์ เคลียร์ปมหนี้ 'การบินไทย' 4.2 หมื่นล้าน

'กระทรวงเกษตรฯ' นัดถก 82 สหกรณ์ ถกพรุ่งนี้ หาข้อสรุปเจรจาการบินไทย ปมหนี้หุ้นกู้ 4.2 หมื่นล้านบาท

รายงานข่าวจากกระรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูกิจการและการปฏิบัติของเจ้าหนี้หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หละงจากที่การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

การประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้แทนจากกรมบังคบคดี มาร่วมชี้แจงฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และถ่ายทอดผ่าน Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 14 จังหวัด โดยมีผู้แทนสหกรณ์เจ้าหนี้บริษัทการบินไทย ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟัง เพื่อให้เข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวกับกรุงเทพธุรกิจว่า จะเชิญ 82 สหกรณ์เจ้าหนี้หุ้นกู้ของการบินไทย วงเงิน 42,229 ล้านบาท เข้ามาหารือและซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการทวงหนี้ หลังจากที่ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งในคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ การบินไทย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากกรมบังคับดี มาให้ข้อมูลถึงขั้นตอนและการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารดำเนินขอชำระหนี้คืนดังกล่าว แต่ยังไม่ลงลึกถึงการกำหนดระยะเวลาการขอชำระ วิธีการผ่อนชำระ หรืออื่นๆ ทั้งนี้ทุกอย่างเป็นไปภายใต้กฎหมาย

สำหรับสหกรณ์ที่มีการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย จำนวน 15-20% ของสินทรัพย์มีจำนวน 2 สหกรณ์ ลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย จำนวน 10-15% ของสินทรัพย์มีจำนวน 5 สหกรณ์ ลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย จำนวน 5-10% ของสินทรัพย์มีจำนวน 15 สหกรณ์ และลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย จำนวนไม่เกิน 5% ของสินทรัพย์มีจำนวน 59 สหกรณ์

หุ้นกู้ของการบินไทย ทยอยครบกำหนด ส.ค.-ก.ย.2563 จำนวน 20 สหกรณ์วงเงิน 1,108 ล้านบาท

ปี 2564 จำนวน 24 สหกรณ์ วงเงิน 3,224.1 ล้านบาท

ปี 2565 จำนวน 35 สหกรณ์ วงเงิน 4,971 ล้านบาท

ปี 2566 จำนวน 30 สหกรณ์ วงเงิน 3,349.5 ล้านบาท

ปี 2567 จำนวน 28 สหกรณ์ วงเงิน 3,445.1 ล้านบาท

ปี 2568 จำนวน 32 สหกรณ์ วงเงิน 5,201 ล้านบาท

ปี 2569 จำนวน 26 สหกรณ์ วงเงิน 2,070.2 ล้านบาท

ปี 2570 จำนวน27 สหกรณ์ วงเงิน 2,518.6ล้านบาท

ปี 2571 จำนวน 41 สหกรณ์ วงเงิน 5,608.8 ล้านบาท

ปี 2572 จำนวน 19 สหกรณ์ วงเงิน 3,789.5 ล้านบาท

ปี 2573 จำนวน 10 สหกรณ์ วงเงิน 956 ล้านบาท

ปี 2574 ไม่มีกำหนดชำระคืน

ปี 2575 จำนวน 18 สหกรณ์ 1,479.7 วงเงิน ล้านบาท

ปี 2576จำนวน 21 สหกรณ์ วงเงิน 1,170.7 ล้านบาท

ปี 2577 จำนวน 23 สหกรณ์ วงเงิน 3,292.8 ล้านบาท (ปีสุดท้ายที่ครบกำหนด)