STEC - ซื้อ

STEC - ซื้อ

Margin สะดุดแค่ชั่วคราว

Event

อัพเดตข้อมูลบริษัท และปรับประมาณการ

lmpact

New normal ของอัตรากำไรขั้นต้น (ต่ำกว่า 5%) ในปี 2563 แต่จะดีขึ้นในปี 2564

เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นใน 4Q62 อยู่ที่ 4.5% และใน 1Q63 อยู่ที่ 4.3% ซึ่งต่ำกว่าสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นปี 2563 ของเราที่ 5.4% เราเชื่อว่าอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำเกินคาดเป็นเพราะ i) ยังเหลือ backlog งานก่อสร้างอาคารรัฐสภาซึ่ง margin เป็นศูนย์ (ประมาณ 1.6 - 2.0 พันล้านบาท) และ ii) ความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ า MRT สายสีชมพูและเหลือง ทั้งนี้ เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะดีขึ้นในปี 2564 เนื่องจาก i) ไม่ต้องรับรู้รายได้จาก backlog ของงานที่ margin เป็นศูนย์ (อาคารรัฐสภาเสร็จในปี 2563) และ ii) มีรายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการที่มี margin สูง (โรงไฟฟ้า GULF ปลวกแดงซึ่งจะเริ่มก่อสร้างใน 3Q63)

โครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองและชมพูได้ขยายเวลาก่อสร้างอีก 9 -12 เดือน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อนุมัติใหขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและชมพูออกไปอีก 9 เดือน และ 12 เดือนตามลำดับ เนื่องจากความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง และการย้ายที่ตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (depot) ซึ่งจะทำให้ต้องเลื่อนรับรู้รายได้จากโครงการทั้งสองออกไป และทำให้รายได้ equity income ในช่วงของการก่อสร้างลดลง

ปรับลดประมาณการกำไรปี 2563-64 ลง 21.3% และ 7.3%

เราปรับลดประมาณการกำไรปี 2563 ลง 21.3% และปี 2564 ลง 7.3% เนื่องจากเราปรับลดสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นปี 2563 ลงจาก 5.4% เหลือ 4.6% และปี 2564 จาก 5.3% เหลือ 5.0% เพื่อสะท้อนถึงความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและชมพู ในขณะที่ยังเหลือ backlog ของงานก่อสร้างอาคารสภาที่ margin เป็นศูนย์ นอกจากนี้ เรายังปรับลดประมาณการ ส่วนแบ่งกำไร จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและชมพูปี 2563 ลง 73.3% และปี 2564 ลง 50% เพื่อสะท้อนถึงการขยายเวลาก่อสร้าง

Valuation & Action

เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ และขยับไปใช้ราคาเป้าหมายกลางปี 2564 ที่ 19.20 บาท อิงจาก PER ที่ 26.5x(PER เฉลี่ยระยะยาว +1 S.D.) เราเลือก STEC เป็นหุ้นเด่นของเราในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนื่องจาก i) มี backlog สูงถึง 7.3 หมื่นล้านบาทเมื่อสิ้นงวด 1Q63 ii) กำลังจะได้ backlog เพิ่มจากโครงการเมืองสนามบินอู่ตะเภาเฟสแรก (2 หมื่นล้านบาท) รถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูส่วนต่อขยาย (2 พันล้านบาท) และงาน O&M มอเตอร์เวย์ (5-6 พันล้านบาท)

Risks

การก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนด ขาดแคลนแรงงาน และต้นทุนค่าวัสดุแพงขึ้น