"TFEX" REPORT 01 June 2020

"TFEX" REPORT 01 June 2020

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 01 June 2020 มีปริมาณการซื้อขายที่ 393,078 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 151,706 สัญญา Single Stock Futures 204,207 สัญญา Gold Futures และ Gold Online
Futures รวมทั้งสิ้น 24,136 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 4,785 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 6,525 สัญญา USD Futures 5,984 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 1,619,322 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 901.45 จุด เพิ่มขึ้น 5.44 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -0.95 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

                    Product         Most Active Series     Volume       Settlement     Change

         SET50 Index Futures            S50M20            137,887            900.5         8.1 (0.91%)
         Stock Futures                     SUPERM20           53,192             0.88          0.06 (7.32%)
         Gold Online Futures              GOM20              17,876           1,739.6        9.5 (0.55%)
         Gold Futures                        GF10M20             3,056            26,190        70 (0.27%)
         Gold-D Futures                                                                                         (%)

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3Z20 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 43.55 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.9 บาท

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

           ประเภทผู้ลงทุน      สัดส่วนการซื้อขาย

         ผู้ลงทุนสถาบัน              33.77%

         ผู้ลงทุนทั่วไป                48.34%

         ผู้ลงทุนต่างประเทศ         17.89%