กองทุนบัวหลวง ชูกองผสม SSF พิเศษแบบไม่เสี่ยงมาก

กองทุนบัวหลวง ชูกองผสม SSF พิเศษแบบไม่เสี่ยงมาก

กองทุนบัวหลวง เสนอขาย IPO 'กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม' 27 พ.ค.- 2 มิ.ย. นี้ ตอบสนองผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทยกับ SSF พิเศษแบบไม่เสี่ยงมาก ทั้งมีโอกาสรับเงินปันผล

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่กำลังมองหากองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSF พิเศษ) เพื่อลงทุนในหุ้นไทยแบบไม่เสี่ยงมากนัก ทั้งยังมีโอกาสรับเงินปันผลระหว่างทางด้วย โดยจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) 'กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม' หรือ BM70SSF ระหว่างวันที่ 27พฤษภาคม -  2 มิถุนายน 2563 นี้  ด้วยราคาหน่วยลงทุนละ 10  บาท มูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำเพียง 500บาท

 ก่อนหน้านี้ กองทุนบัวหลวงเสนอขายกองทุน SSF พิเศษไปแล้ว 1 กองทุน ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ส่งผลให้กลายเป็นกองทุน SSF ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี ยังคงมีผู้ลงทุนส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นเข้ามาว่า ต้องการลงทุนในหุ้นไทย แต่มีความเสี่ยงไม่มาก อีกทั้งมีโอกาสรับเงินปันผลด้วย กองทุน   บัวหลวง จึงตัดสินใจนำเสนอกองทุน BM70SSF เพื่อให้ตรงความต้องการของผู้ลงทุนในกลุ่มนี้ ด้วยความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนด้วยดีเช่นเคยนายวศิน กล่าว

 สำหรับ BM70SSF เหมาะกับผู้ลงทุนที่พร้อมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้ หากเคยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มาแล้ว ก็สามารถลงทุนกับกองทุนนี้ได้ โดย BM70SSF มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทย 65-70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ส่วนที่เหลือสามารถลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน เงินฝากและสินทรัพย์ทางเลือกได้ ทำให้ผู้ลงทุนรับความเสี่ยงจากความผันผวนของหุ้นน้อยลง รวมทั้งมีนโยบายจ่ายเงินปันผล จึงตอบรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนระหว่างทางได้

นายวศิน กล่าวว่า การลงทุนใน SSF พิเศษ นับเป็นโอกาสดีๆ สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว หากมีเงินพร้อมที่จะลงทุนได้ในระยะเวลา 10 ปี เพื่อรอโอกาสให้เงินเติบโต ทั้งยังมีใจพร้อม มองไกล เชื่อมั่นเมืองไทย และวางใจกองทุนบัวหลวง ก็ลงทุนได้เลยกับกองทุน BM70SSF  

ทั้งนี้ SSF พิเศษ เป็นกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินเพิ่มเติมไม่เกิน 200,000 บาท หากลงทุนภายในวันนี้ - 30มิถุนายน 2563 โดยผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน BM70SSF ในช่วงเวลานี้ จะนำไปนับแยกออกมาเป็นการลงทุนใน SSF พิเศษ หลังจากช่วงเวลานี้ไปแล้ว การลงทุนใน BM70SSF จะนำไปนับอยู่ในวงเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการซื้อหน่วยลงทุน กองทุน SSF ปกติ