15 พ.ค.นี้ 'บางกอกแอร์เวย์ส' เปิดบินเส้นทางกรุงเทพ – เกาะสมุย

15 พ.ค.นี้ 'บางกอกแอร์เวย์ส' เปิดบินเส้นทางกรุงเทพ – เกาะสมุย

"บางกอกแอร์เวย์ส" เตรียมกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศอีกครั้ง เส้นทาง "กรุงเทพ – เกาะสมุย" 15 พ.ค.นี้

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัทแจ้งขอหยุดปฏิบัติการบินทุกเส้นทางบินภายในประเทศ และปิดการให้บริการสนามบินของบริษัทฯ ทั้ง 3 แห่ง เป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID – 19 ตามความทราบนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งขยายระยะเวลาหยุดปฏิบัติการบินทุกเส้นทางบินภายในประเทศ และปิดการให้บริการสนามบินของบริษัทฯ เป็นการชั่วคราวออกไปอีกระยะหนึ่ง ยกเว้นสนามบินสมุยจะเปิดให้บริการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับการปฏิบัติการบินในเส้นทางกรุงเทพ – เกาะสมุย ซึ่งจะกลับมาปฏิบัติการบินในวันดังกล่าวเช่นเดียวกัน ด้วยเครื่องบินแบบ ATR72 จำนวน 2 เที่ยวบินต่อวัน

158807872271

โดยมีข้อยกเว้นกรณีการให้บริการสนามบินระหว่างที่ปิดทำการ ดังต่อไปนี้

  • การให้บริการอากาศยานราชการ หรือที่ใช้ในราชการทหาร
  • อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน
  • อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค
  • อากาศยานที่ท าการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
  • อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา
  • อากาศยานขนส่งสินค้า

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลกระทบในการประกอบกิจการที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทฯ จะรายงานให้ทราบต่อไป