'เราไม่ทิ้งกัน' ครบ 1 เดือนจ่าย 'เงินเยียวยา' ไปแล้ว 10 ล้านราย!

'เราไม่ทิ้งกัน' ครบ 1 เดือนจ่าย 'เงินเยียวยา' ไปแล้ว 10 ล้านราย!

คาดมีผู้ผ่านสิทธิ์ "เงินเยียวยา" จาก "เราไม่ทิ้งกัน" สูง 16 ล้านราย ผ่านเกณฑ์แล้ว 10.6 ล้านราย ครม.ขยายการเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระเพิ่มอีก 2 ล้านคน เพิ่มวงเงินเป็น 2.4 แสนล้านบาท

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของมาตรการรับ เงินเยียวยา ช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระ เราไม่ทิ้งกัน ภายหลังการเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 จนถึงวันนี้ (28 เมษายน 2563) ครบรอบ 1 เดือนของการดำเนินมาตรการดังกล่าว

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สรุปการคลังประเมินว่า​ จะมีแรงงานอิสระสามารถผ่านสิทธิ์ที่เข้าข่ายรับเงินเยียวยา​ 5 พันบาท จากรัฐบาลจำนวนประมาณ​ 16​ ล้านราย หลังดำเนินการมาแล้วครบ 1 เดือน มีการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 28.8 ล้านรายการ นับจากวันที่ปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ในจำนวนนี้เมื่อหักการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้ว คงเหลือผู้ลงทะเบียน 24 ล้านราย โดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 1.7 ล้านราย คงเหลือผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน 22.3 ล้านราย

กระทรวงการคลังได้ใช้ฐานข้อมูล และระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วพบว่า​ มีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิรับเงินเยียวยา เนื่องจาก​ มีสิทธิหรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิเยียวยาจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้ว โดยแบ่งเป็น

  • หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรตามฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 4.2 ล้านราย
  • ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือผู้รับเบี้ยหวัดและผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิชดเชยรายได้ในระบบประกันสังคม 1.1 ล้านราย
  • ผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน 9.5 แสนราย

ดังนั้น จึงมีผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิการชดเชยรายได้ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 16 ล้านราย ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน 10.6 ล้านราย และกระทรวงการคลังได้โอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่จำนวน 7.5 ล้านรายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนถึงวันที่ 29 เมษายน 2563

158805090871

โดยในวันที่ 30 เมษายน 2563 จะมีการโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับสิทธิอีก 4.8 แสนราย ส่วนที่เหลืออีก 2.6 ล้านราย จะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาของรอบเดือนเมษายนด้วยรวมเป็น 2 เดือน

สำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1 ล้านราย โปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิจากมาตรการเยียวยาจากเราไม่ทิ้งกันอย่างรวดเร็ว

158805433896

ส่วนผู้ที่ขอทบทวนสิทธิจำนวน 3.5 ล้านราย ทีมผู้พิทักษ์สิทธิอยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการให้ทราบผลโดยเร็วต่อไป

นอกจากนั้น ในการประชุม ครม. วันนี้ มีมติเห็นชอบขยายการเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระเพิ่มอีก 2 ล้านคน รวมเป็น 14 ล้านคน ส่งผลให้มีการใช้วงเงินเพิ่มขึ้นจาก 2.1 แสนล้าน เป็น 2.4 แสนล้านบาท อีกด้วย