"ราคายาง"พารา (27 เม.ย.63)

"ราคายาง"พารา (27 เม.ย.63)

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 27 เมษายน 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)