BEAUTY เลื่อนจัดประชุมผู้ถือหุ้น เลี่ยงโควิด เคาะปันผล 0.036 บาทต่อหุ้น

BEAUTY เลื่อนจัดประชุมผู้ถือหุ้น เลี่ยงโควิด เคาะปันผล 0.036 บาทต่อหุ้น

BEAUTY เลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จนกว่าการแพร่ระบาดโควิด-19 จะคลี่คลาย พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.036 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่าย 29 เม.ย. นี้

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)หรือ BEAUTY เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) บริษัท มีมติอนุมัติเลื่อนวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมใหม่ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19)คลี่คลายหรือสิ้นสุดลง

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้สิทธิการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเลื่อนการประชุมดังกล่าว บอร์ดบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.036 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 107.97 ล้านบาท หรือคิดเป็น 92.72% ของกำไรสุทธิ จากที่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.035 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 90.10 %ของกำไรสุทธิ

ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 0.071 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 212.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 91.41% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย จากนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ
โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 10 เมษายน 2563 และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (RD) วันที่ 13 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2563