'วิกรม กรมดิษฐ์' ทุ่ม 676.2 ล้านบาทซื้อหุ้น AMATA เพิ่มกว่า 6 %

'วิกรม กรมดิษฐ์' ทุ่ม 676.2 ล้านบาทซื้อหุ้น AMATA เพิ่มกว่า 6 %

"วิกรม กรมดิษฐ์" ทุ่ม 676.2 ล้านบาท ซื้อหุ้น "อมตะ คอร์ปอเรชัน " จำนวน 69 ล้านหุ้น คิดเป็น 6.46 % ที่ราคา 9.80 บาท เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา ทำให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 24.39 %

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ระบุ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA ซื้อหุ้น AMMTA จำนวน 69 ล้านหุ้น คิดเป็น 6.46 % ที่ราคา 9.80 บาท มูลค่า 676. 2 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 ภายหลังซื้อหุ้นครั้งนี้ถือหุ้นรวม 260.33 ล้านหุ้น คิดเป็น 24.39 %