พิษโควิด-19 เครือเซ็นทารา ให้พนักงาน 'ลาไม่รับค่าจ้าง'

พิษโควิด-19 เครือเซ็นทารา ให้พนักงาน 'ลาไม่รับค่าจ้าง'

พิษโควิด-19 เครือเซ็นทารา ให้พนักงาน “ลาไม่รับค่าจ้าง” เดือนมีนาคม

จากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ที่พบการระบาดไปทุกภูมิภาคทั่วโลก หลายประเทศมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น รองจากประเทศจีน ส่งผลให้หลายประเทศไม่อนุญาตให้ประชาชน นักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยงการระบาดเดินทางเข้าประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่ก็มีมาตรการคุมเข้มในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย ภาคการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบ นักท่องเที่ยวหายไป จนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อรักษาธุรกิจของตัวเองให้อยู่รอดกับวิกฤตนี้

ล่าสุด ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพเอกสารแจ้งต่อสื่อมวลชนถึงการประกาศนโยบายแจ้งพนักงานทุกท่าน ขอให้ลาในภาคสมัครใจแบบไม่รับค่าจ้าง โดยเอกสารดังกล่าว ระบุว่า กราบเรียนสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่าน ตามที่ได้มีเอกสารประกาศนโยบายภายในที่อนุญาตให้พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ในการลาแบบสมัครใจโดยไม่รับค่าจ้าง รั่วไหลออกไปยังสื่อมวลชนและสาธารณชน จนอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าบริษัทกำหนดให้พนักงานหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างเป็นระยะเวลา 30 วันนั้น

ผมขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง และขออนุญาตเรียนชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ประกาศดังกล่าวเป็นเอกสารสำหรับแจ้งให้พนักงานภายในได้รับทราบเท่านั้น นโยบายดังกล่าวเปิดโอกาสให้พนักงานลางานได้โดยความสมัครใจ มิได้มีการบังคับ โดยระยะเวลาที่อนุญาตให้ลาได้คือ เดือนมีนาคม โดยไม่ได้กำหนดจำนวนวันลาแต่อย่างใด เรายังคงรักษาสิทธิ์ให้กับพนักงานที่สมัครใจใช้วันลาเหล่านี้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีผลต่อสวัสดิการและเซอร์วิสชาร์จ หรือโบนัสประจำปีแต่อย่างใด

สุดท้ายนี้ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทุกแห่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติทุกประการ โดยเราคำนึงถึงสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า และพนักงานของเราอย่างสูงสุดเสมอมา ขอให้เชื่อมั่นว่า โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา จะดูแลพนักงานของเราอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้ไปพร้อมกัน

 

โควิด-19 พ่นพิษ เซ็นทารา ขอพนักงานลาไม่รับค่าจ้าง 1 เดือน