ผู้เข้าร่วมหลักสูตร 'Digital Transformation for CEO' ที่พัทยา

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร 'Digital Transformation for CEO' ที่พัทยา

ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Digital Transformation for CEO รุ่นที่ 2 มุ่งหน้าสู่พัทยาเพื่อร่วมการอบรม ที่จัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Digital Transformation for CEO สำหรับผู้บริหารระดับท็อปของประเทศ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯแล้ว มุ่งหน้าสู่พัทยาเพื่อร่วมการอบรมหลักสูตร Digital Transformation for CEO รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ระหว่างวันที่ 21 ก.พ.-22 พ.ค.2563

158296474068

158296475054

158296476768

158296477855

158296479396

158296480743

158296482999

158296484411

158296485561

158296486582

158296491246

158296488224

ภาพ : อนันต์ จันทรสูตร์ (Anant Chantarasoot)