ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 31.796 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.074 บาท/ดอลลาร์)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 31.796 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.074 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (27 ก.พ. 63) อยู่ที่ระดับ 31.796 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพุธ (26 ก.พ. 63) อยู่ที่ระดับ 31.870 บาท/ดอลลาร์(แข็งค่า 0.074 บาท/ดอลลาร์)