รฟม.เตรียมประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม 1 พ.ค.นี้

รฟม.เตรียมประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม 1 พ.ค.นี้

รฟม.เดินหน้ารถไฟฟ้าสายสีส้ม เตรียมเปิดขายซอง 1 พ.ค.นี้ ดึงเอกชนร่วมทุนงานโยธาตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมฯ และเดินรถทั้งระบบ

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ครั้งที่ 1/2563 วันนี้ (27 ก.พ.) โดยระบุว่า การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการประชุมนัดแรกเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนงานและสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล

 ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 ได้มีมติอนุมัติการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการฯ ส่วนตะวันตก และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธาโครงการฯ ส่วนตะวันตก และค่างานระบบรถไฟฟ้า ขบวนรถไฟฟ้า บริหารการเดินรถและซ่อมบำรุงรักษาทั้งเส้นทาง ตั้งแต่ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) รวมทั้งค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ โดยมีระยะเวลาเดินรถ 30 ปี

158280269479

โดยปัจจุบัน รฟม. อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการฯ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยมีกำหนดจะเริ่มเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ (Request for Proposal: RFP) ในวันที่ 15 มี.ค. 2563 จากนั้นสรุปความคิดเห็นเสนอคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 เพื่อประกอบการพิจารณาเห็นชอบ RFP ภายในเดือน เม.ย. 2563

นอกจากนี้ ยังมีกำหนดประกาศเชิญชวนและขายเอกสาร RFP ในวันที่ 1 พ.ค. 2563 ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะกระชับขั้นตอนการประเมินข้อเสนอและเจรจากับเอกชนผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติ ให้สามารถลงนามสัญญาร่วมลงทุนได้ภายในเดือน พ.ย. 2563

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อพิจารณาออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์/วิธีการและเงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกเอกชน ตามพระราชบัญญัติการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ ซึ่งคาดว่า สคร. จะออกประกาศดังกล่าวกลางเดือน มี.ค.นี้

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีแนวเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ระยะทาง 35.9 กิโลเมตร แบ่งเป็นส่วนตะวันออก (ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย –   มีนบุรี) ระยะทาง 22.5 กิโลเมตร จำนวน 17 สถานี (สถานีใต้ดิน 10 สถานี และ สถานียกระดับ 7 สถานี) และส่วนตะวันตก (ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมฯ) ระยะทาง 13.4 กิโลเมตร จำนวน 11 สถานี (สถานีใต้ดินตลอดสาย) โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมก่อสร้างงานโยธาส่วนตะวันตก และงานระบบทั้งเส้นทาง รวม 1.4 แสนล้านบาท

158280276379