ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 31.870 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.198 บาท/ดอลลาร์)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 31.870 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.198 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (26 ก.พ. 63) อยู่ที่ระดับ 31.870 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันอังคาร (25 ก.พ. 63) อยู่ที่ระดับ 31.672 บาท/ดอลลาร์(อ่อนค่า 0.198 บาท/ดอลลาร์)