ก.ล.ต.เตือนนลท.ติดตามสถานการณ์และพิจารณารอบด้าน หลังตลาดหุ้นร่วงแรง

ก.ล.ต.เตือนนลท.ติดตามสถานการณ์และพิจารณารอบด้าน หลังตลาดหุ้นร่วงแรง

ก.ล.ต. แนะนำให้ผู้ลงทุนติดตามและศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างรอบคอบ หลังตลาดหุ้นร่วงแรง พร้อม ประสานงานกับตลท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) กล่าวว่า การปรับตัวลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในวันนี้ (26 .. 2563) เป็นผลจากความวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งน่าจะมีผลต่อบางอุตสาหกรรม และเป็นการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นทั่วโลก โดย ... ได้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพบว่าระบบการซื้อขายและชำระราคาของธุรกิจหลักทรัพย์สามารถดำเนินการได้ตามปกติ

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันนี้ (26 .. 2563) จะช่วยให้เกิดการลงทุนและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ จึงขอแนะนำให้ผู้ลงทุนติดตามและศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างรอบคอบ