เช็คด่วน! รวมมาตรการ 'ช่วยเหลือลูกหนี้' ของสถาบันการเงิน

เช็คด่วน! รวมมาตรการ 'ช่วยเหลือลูกหนี้' ของสถาบันการเงิน

ส่องมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินต่างๆ มีอะไรบ้าง และช่วยผ่อนผันลูกหนี้ได้อย่างไร?

เปิดต้นปี 2563 มาร่วม 2 เดือน แต่เศรษฐกิจไทยต้องฝ่ามรสุมปัจจัยลบรอบด้าน ทั้งจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง จากสงครามการค้าสหรัฐและจีน รวมถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน ประกอบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 รวมถึงปัจจัยภายในอย่างวิกฤติสถานการณ์ภัยแล้ง ความผันผวนของค่าเงินบาท ทั้งหมดเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนเป็นอย่างมาก

ล่าสุด สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ และสินเชื่อเช่าซื้อ รวมถึงการช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้างของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อบัตรเครดิต

"ปรีดี ดาวฉาย" ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ธนาคารทยอยติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอความช่วยเหลือ และมีลูกค้าแจ้งรับความช่วยหลือเข้ามาแล้วพอสมควร แต่ยังไม่สามารถระบุถึงขอบเขตวงเงินสินเชื่อในการช่วยเหลือไปแล้วได้ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินผล

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : แบงก์ยืดหนี้ 1 ปี รับมือวิกฤติโควิด-19

158262707764

158262713525

158262717532

158262721241

158262728075

158262732396

158262735673

158262740181

158262744531

158262747688

158262750672

158262753591

158262758472

158262761028

158262764128

158262766610

158262769912

158262771920

158262774656

158262777195

158262779289

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย