ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 34.6445 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.3121 บาท/ยูโร)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 34.6445 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.3121 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (30 ม.ค. 63) อยู่ที่ระดับ 34.6445 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (29 ม.ค. 63) อยู่ที่ระดับ 34.3324 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.3121 บาท/ยูโร)