พาณิชย์สั่งโรงงานกระดาษแจ้งราคารับซื้อ

พาณิชย์สั่งโรงงานกระดาษแจ้งราคารับซื้อ

กรมการค้าภายในออกประกาศกกร. กำหนดให้โรงงานเยื่อกระดาษและโรงงานอัดกระดาษ ต้องแจ้งราคารับซื้อกระดาษลัง กระดาษขาว-ดำ และกระดาษรวม เริ่มตั้งแต่ก.พ.นี้เป็นต้นไป พบไม่ปฏิบัติตามดำเนินคดีตามกฎหมาย

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)ได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบธุรกิจรับซื้อกระดาษ เช่น สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย โรงงานอัดกระดาษ ผู้รับซื้อของเก่า และกลุ่มซาเล้ง โดยได้ข้อสรุปร่วมกันในการกำกับดูแลการรับซื้อเศษกระดาษให้เกิดความเป็นธรรม จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องการแจ้งและการแสดงราคารับซื้อเศษกระดาษ กำหนดให้โรงงานเยื่อกระดาษและโรงงานอัดกระดาษแจ้งประเภทเศษกระดาษ ราคารับซื้อ ณ วันศุกร์ของสัปดาห์ ภายในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป และให้เริ่มแจ้งข้อมูลของเดือนก.พ.2563 เป็นต้นไป

สำหรับราคาเศษกระดาษที่จะต้องแจ้ง ได้แก่ กระดาษลัง กระดาษขาว-ดำ และกระดาษรวม (จับจั๊ว) โดยสามารถแจ้งได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทางโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แต่การแจ้งทางโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการได้ส่งต้นฉบับให้กับสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการแล้ว

         

ทั้งนี้ ยังได้กำหนดให้ผู้ประกอบการแสดงราคารับซื้อเศษกระดาษและหน่วยที่ใช้ในการรับซื้อเศษกระดาษให้ชัดเจนและครบถ้วน ณ สถานที่รับซื้อ หรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่รับซื้อ หรือที่ยานพาหนะที่ใช้ในการรับซื้อ และหากผู้ประกอบการมีเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ จะต้องแสดงราคารับซื้อเศษกระดาษบนเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ด้วย

“หากผู้ประกบอการไม่แจ้งราคารับซื้อ หรือกรมฯ ได้รับการร้องเรียนว่าไม่แสดงราคารับซื้อ หรือรับซื้อไม่ตรงกับราคาที่แสดงไว้ จะมีการใช้มาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลอย่างเข้มงวด โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและหากพบการกระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป”นายวิชัยกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการรถซาเล้ง ร้านรับซื้อของเก่า กลุ่มธุรกิจแปรรูปกระดาษ กลุ่มโรงงานผลิตกระดาษสำเร็จรูป และหน่วยงานราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาเศษกระดาษตกต่ำ โดยมอบหมายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปหารือเรื่องราคารับซื้อแต่ละช่วงตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางให้เหมาะสม , มอบกรมการค้าภายในกำหนดให้ผู้ประกอบการแสดงราคารับซื้อกระดาษ และมอบกรมการค้าต่างประเทศศึกษาข้อกฎหมายว่าจะมีมาตรการอะไรมาใช้ หากมีการนำเข้าเศษกระดาษเข้ามาจนกระทบในประเทศ เช่น การใช้มาตรการเซฟการ์ด เป็นต้น