บอร์ด KBANK ไฟเขียวโครงการซื้อหุ้นคืน วงเงิน 4.6 พันลบ.

บอร์ด KBANK ไฟเขียวโครงการซื้อหุ้นคืน วงเงิน 4.6 พันลบ.

บอร์ดธนาคารกสิกรไทยอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 23,932,601 หุ้น วงเงิน 4.6 พันล้านบาท เริ่มโครงการ 14-27 ก.พ. 63

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน23,932,601 หุ้น หรือคิดเป็น 1% ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว โดยมีวงเงินซื้อหุ้นคืน 4,600 ล้านบาท ด้วยวิธีการซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งวันที่เริ่มต้น14 ก.พ. 2563 ถึงวันที่ 27 ก.พ. 2563

ขณะที่คณะกรรมการบริษัทยังมีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 4.50 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)วันที่10 เม.ย. 2563 และจ่ายปันผลวันที่ 30 เม.ย. 2563