ภูมิคุ้มกันการท่องเที่ยวในอีอีซี

ภูมิคุ้มกันการท่องเที่ยวในอีอีซี

การระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศจีน แม้เจ้าไวรัสตัวการจะไม่ได้แพร่เข้ามาในประเทศไทย แต่ผลกระทบที่มาถึงไทยกระจายตัวอย่างน่าตกใจ

การระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศจีน  แม้เจ้าไวรัสตัวการจะไม่ได้แพร่เข้ามาในประเทศไทย แต่ผลกระทบที่มาถึงไทยกระจายตัวอย่างน่าตกใจ

ตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) ระบุว่าเมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการเดินทางมาท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดอีอีซี EECฯ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการเดินทางแตกต่างกันตามเมืองท่องเที่ยวสำคัญ

โดยเมืองพัทยาได้รับความนิยมมากที่สุดและส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ส่วนฉะเชิงเทรา มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างต่ำขณะที่จังหวัดระยอง มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยมากกว่าชาวต่างชาติ

อีอีซีสามารถเฟ้นขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง

แม้จะมีปัญหาจากปัจจัยภายนอก อย่างกรณีไวรัสโคโรนา ที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนลดลงแต่อีอีซีสามารถผันตัวเองเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นได้ด้วย

ถือเป็นภูมิคุ้มกันด้านการท่องเที่ยวในอีอีซีได้หากรู้จักโครงสร้างการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างแท้จริง