ยอดจดทะเบียนอีวีก้าวกระโดด

ยอดจดทะเบียนอีวีก้าวกระโดด

ปัจจัยการแพร่ของฝุ่นPM2.5เกินกว่า 50%มาจากควันเสียจากรถยนต์ จึงเริ่มมีการพูดถึงการนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้แทนรถยนต์ระบบสันดาปแบบปัจจุบัน

ปัจจัยการแพร่ของฝุ่นPM2.5เกินกว่า 50%มาจากควันเสียจากรถยนต์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเริ่มมีการพูดถึงการห้ามรถยนต์ต้นเหตุเข้าสู่เขตเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ได้กำหนดส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดูจะเป็นการปูทางสู่การแก้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้

อย่างไรก็ตาม แม้แผนส่งเสริมการลงทุนรถEV จะยังเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว แต่แนวโน้มความต้องการใช้เริ่มดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด นับเป็นสัญญาณที่ดีที่อนาคตจะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าบนท้องถนนจริง ซึ่งผลที่ตามมาคือ ประโยชน์ทางด้านคุณภาพอากาศ

ข้อมูลจากกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก ประมวลผลโดยศูนย์วิจัยยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ เผยถึงปริมาณจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า ปี 2562 ที่ผ่านมา เทียบกับปีก่อนหน้า พบว่า มีอัตราขยายตัวที่สูงมาก ขณะที่ปริมาณการผลิตรถยนต์สะสมปี 2562 มีทิศทางปรับตัวลดลง เป็นผลจากตลาดในประเทศและตลาดส่งออกได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา