'บิ๊กดาต้า' ค้าออนไลน์

'บิ๊กดาต้า' ค้าออนไลน์

“ช้อปออนไลน์ ” คือพฤติกรรมที่ผู้บริโภคในไทยและทั่วโลกใช้เพื่อเข้าถึงสินค้าที่ต้องการ เป็นเทรนด์การค้าใหม่ของโลกปัจจุบันและคาดว่าจะต่อเนื่องไปในอนาคต

“ช้อปออนไลน์ ” คือพฤติกรรมที่ีผู้บริโภคในไทยและทั่วโลกใช้เพื่อเข้าถึงสินค้าที่ต้องการ เป็นเทรนด์การค้าใหม่ของโลกปัจจุบันและคาดว่าจะต่อเนื่องไปในอนาคต

สอดคล้องกับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่ต้องการเป็นแหล่งแห่งการลงทุนในอนาคต ซึ่งนอกจากโครงสร้างพื้นฐานรถไฟ ท่าเรือ สนามบินแล้ว อีอีซี มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ด้วย 

ก่อนอื่นการลงทุนใดๆต้องมีตลาดรองรับ ซึ่งเป้าหมายแห่งอนาคตจะต้องถูกส่งต่อจากข้อมูลในปัจจุบัน ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ 

โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. ได้จัดทำข้อมูลผลการศึกษาประเด็นที่น่าสนใจประจำเดือนธ.ค. 2562 ส่งท้ายปลายปีเรื่อง “ช่องทางในการซื้อสินค้าออนไลน์” 

157823861634

จากการจัดเก็บข้อมูลใน 76 จังหวัด และกรุงเทพครอบคลุม 884 อำเภอ/เขต โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และสถาบันการศึกษา ผลสำรวจมาจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ประมาณ 7,000 – 10,000 ตัวอย่างต่อเดือน