'สหรัฐ' นำเข้ายา มากที่สุดในโลก ปี 2561

'สหรัฐ' นำเข้ายา มากที่สุดในโลก ปี 2561

อุตสาหกรรมยาโลก เป็นอุตสาหกรรมที่ทำเงินแต่ละปีหลายหมื่นล้านดอลลาร์ และยาที่ขายกันส่วนใหญ่เป็นยาจากสหรัฐและสหภาพยุโรป (อียู)

เว็บไซต์ฮาวมัชดอทคอม ได้เผยแพร่รายงานจัดอันดับ 5 ประเทศส่งออกยามากที่สุดในโลก และ 5 ประเทศนำเข้ายามากที่สุดในโลก ประจำปี 2561 พบว่า 5 ประเทศที่ส่งออกยามากที่สุดในโลกคือ1. เยอรมนี มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 84.7 พันล้านดอลลาร์ 2.สวิตเซอร์แลนด์ มูลค่าส่งออก 71.7 พันล้านดอลลาร์ 3. สหรัฐ 49.7 พันล้านดอลลาร์ 4. เบลเยียม 45.7 พันล้านดอลลาร์ 5. ไอร์แลนด์ 40 พันล้านดอลลาร์


ส่วน 5 ประเทศนำเข้ายามากที่สุดในโลกมี 1 สหรัฐ นำเข้ามูลค่า 99.7 พันล้านดอลลาร์ 2. เยอรมนี 53.7 พันล้านดอลลาร์ 3. เบลเยียม 36.7 พันล้านดอลลาร์ 4. สหราชอาณาจักร 33.8 พันล้านดอลลาร์ 5. สวิตเซอร์แลนด์ 29.3 พันล้านดอลลาร์

แม้ความต้องการยาทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้เกิดกระแสวิตกกังวลว่าประชากรโลกจะพึ่งพายามากขึ้น ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย แต่ความเป็นจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือ อุตสาหกรรมยายังคงเป็นฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

'สหรัฐ' นำเข้ายา มากที่สุดในโลก ปี 2561