อีอีซีดันอุตฯตะวันออกแกร่ง

อีอีซีดันอุตฯตะวันออกแกร่ง

การพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆของประเทศได้รับปัจจัยต่างๆเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่องทางเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าเป็นในมุมของภาคอุตสาหกรรมคงต้องพิจารณาจากดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมที่ชี้เป้าไปที่ภาคตะวันออกว่ามีอัตราความเชื่อมั่นที่ดี

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สอท. เผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือน ต.ค.ที่ผ่านมาพบว่ามีแนวโน้มลดลงมาอยู่ที 91.2 เป็นผลจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,211 ราย ครอบคลุม 45กลุ่มอุตสาหกรรม 

สาเหตุหลักที่ค่าดัชนีลดลงมาจากความกังวลกำลังซื้อในส่วนภูมิภาคที่ยังชะลอตัว ผู้ประกอบการขนาดกลางเเละย่อม(เอสเอ็มอี) ขาดสภาพคล่องทางการเงิน/สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ เศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ และเงินบาทแข็งค่า

อย่างไรก็ตาม เมื่อแยกรายภูมิภาคจะพบว่าภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีค่าดัชนีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงแห่งเดียวเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งสิ่งที่กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้ภาครัฐดำเนินการคือ การให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน การเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี(เอฟทีเอ) ไทย-อียู การเจรจาขอคืนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(จีเอสพี) สหรัฐ

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอที่สำคัญและสอดคล้องกับอีอีซีคือการเร่งการลงทุนภาครัฐเพื่อให้เกิดการลงทุนต่อเนื่องของภาคเอกชน อันจะส่งผลต่อห่วงโซ่มูลค่าของเอสเอ็มอีด้วย