'เปิดกว้างทางธุรกิจ' เครื่องมือเพิ่มขีดแข่งขันไทย

'เปิดกว้างทางธุรกิจ' เครื่องมือเพิ่มขีดแข่งขันไทย

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันไม่คึกคักอย่างที่ควรจะเป็นในฐานะเป็นฤดูกาลจับจ่ายซื้อหาสิ่งของเพื่อเป็นของฝากของขวัญของคนทั่วโลก เริ่มตั้งแต่เทศกาลขอบคุณพระเจ้า คริสต์มาส ไปจนถึงส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

  หลายประเทศพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาให้ได้มากที่สุด หนึ่งในกลยุทธ์ดึงดูดการลงทุนของต่างชาติคือการทำให้ประเทศน่าสนใจ เข้ามาลงทุนแล้วคุ้มค่า มีผลประโยชน์ตอบแทนมหาศาล และมีกฎระเบียบที่ชัดเจนแก่ผู้เข้ามาลงทุน หากทำได้ก็ถือเป็นประเทศที่เปิดกว้างทางธุรกิจ ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะผันผวนแค่ไหน ประเทศที่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาก็อยู่ในฐานะที่แข่งขันได้กับทุกประเทศในโลก

“ไทย” ก็ควรตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ ในฐานะที่ได้รับการจัดอันดับจากธนาคารโลกว่า มีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจประจำปี 2563 อยู่อันดับที่ 21 ดีขึ้น 6 อันดับ จากอันดับที่ 27 ในปีที่แล้วด้วยคะแนน 80.10 คะแนน หากต้องการ“อยู่รอด”ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

'เปิดกว้างทางธุรกิจ' เครื่องมือเพิ่มขีดแข่งขันไทย