‘เอ็มบีเค’ เสริมทัพแม่เหล็กฉีกออนไลน์หวังดึงลูกค้า

‘เอ็มบีเค’ เสริมทัพแม่เหล็กฉีกออนไลน์หวังดึงลูกค้า

ธุรกิจค้าปลีกได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก “เทคโนโลยีดิจิทัล” หรือดิจิทัล ดิสรัปชัน การแจ้งเกิดช่องทางขาย “ออนไลน์” ที่สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ได้รับความนิยมในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ เลี่ยงไม่ได้ที่ "ศูนย์การค้า" ต้องเร่งปรับตัว