“กสอ.” ผนึกสตาร์ทอัพไทย เร่งยกระดับธุรกิจเอสเอ็มอี

“กสอ.” ผนึกสตาร์ทอัพไทย เร่งยกระดับธุรกิจเอสเอ็มอี

กสอ. จับมือสตาร์ทอัพไทย พัฒนาเอสเอ็มอีทุกด้าน นำเทคโนโลยีดิจิทัล – นวัตกรรม ต่อยอดการผลิต พร้อมประสาน ททท. พัฒนาสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ. ได้เร่งส่งเสริมเอสเอ็มอี ให้ปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล  นำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่า  ซึ่งได้ปรับปรุงและสร้างระบบ SMEs Ecosystem หรือระบบนิเวศในการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี ขึ้น โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ในการเอื้อให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจ และเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม เช่น การปรับการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเซอร์วิส ทั้งการรับสมัครเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการเข้าถึง

ทั้งนี้ กสอ. จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและบริษัทสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ เพื่อให้เอสเอ็มอี ได้ลองเปิดใจเลือกใช้ Cloud Base Application ที่พัฒนาโดยสตาร์ทอัพไทย ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่เข้ามาช่วยพัฒนาทั้งระบบบริหารจัดการ ปรับปรุงการผลิต รวมทั้งขยายตลาด  ช่วงแรกอาจให้มีการทดลองใช้ก่อน รวมถึงการเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับงานวิจัยที่มีอยู่จากสถาบันการศึกษาเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ ไปสู่เชิงพาณิชย์ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเอสเอ็มอี ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาต่อยอดพัฒนาธุรกิจ โดย กสอ. จะเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคารเพื่อใช้ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้เอสเอ็มอีได้อย่างเหมาะสม

“ปัจจุบันที่ช่วยเหลือเอาเอ็มอี ได้ปีละ 2 พันราย ถือว่านอยและไม่ทั่วถึง  หากจับมือกับกลุ่มสตาร์ทอัพ ก็จะช่วยเหลือเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ของประเทศได้เร็วขึ้น โดยที่ใช้งบประมาณจากรัฐน้อยที่สุด”

นอกจากนี้ กสอ. ยังได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าไปพัฒนาสินค้าชุมชนตามแห่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นซึ่ง กสอ. จะเข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพ และมูลค่าของสินค้าของฝากให้เพิ่มขึ้นโดยเบื้องต้นจะเข้าไปศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆที่มีศักยภาพ คาดว่าในเดือนธ.ค.นี้ จะเห็นเป้าหมายตัวเลขต่างๆที่ชัดเจน