กรมส่งเสริมฯ จับมืออีเบย์ ดันส่งออกอะไหล่รถยนต์

กรมส่งเสริมฯ จับมืออีเบย์ ดันส่งออกอะไหล่รถยนต์

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ จับมืออีเบย์ ขยายโอกาสจำหน่ายอะไหล่ยนต์บนอีเบย์ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน

นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมียอดส่งออกกว่ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบกว่า 9.2 แสนล้านบาท ยอดการสั่งซื้อสินค้าส่วนใหญ่ที่สั่งสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอีเบย์จะเห็นได้ว่าสินค้าที่อยู่ในกลุ่มชิ้นส่วนและส่วนประกอบของรถยนต์เป็นสินค้าที่มีการสั่งซื้อเป็นอันดับหนึ่งของแพลตฟอร์ม สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ เอ็นอีเอ และ อีเบย์ (ประเทศไทย) จึงหารือร่วมกันเพื่อจัดโครงการสัมมนาการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มอีเบย์ ในการทำการค้าออนไลน์เพื่อการส่งออกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กล่าวว่า แพลตฟอร์มอีเบย์มีจุดเด่นคือเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือบุคคลธรรมดา ที่ไม่ใช่นิติบุคคลสามารถเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มอีเบย์ได้ เป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยส่งออกได้ ทั้งนี้จากข้อมูลการซื้อ-ขายสินค้าบนอีเบย์พบว่าสินค้าประเภทอะไหล่ยนต์จากประเทศไทยได้รับความนิยมสูงเป็นอันดับต้นๆ การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอะไหล่ยนต์ในครั้งนี้จึงนับเป็นการตอบโจทย์นโยบายการขายสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อของรัฐบาล ได้เป็นอย่างดี

โดยเนื้อหาความรู้แบ่งเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ 1. โอกาสของสินค้าอะไหล่ยนต์บนแพลตฟอร์มอีเบย์ 2. วิธีการสมัครและการเปิดร้านค้าบนอีเบย์ และ 3. เคล็ดลับความสำเร็จในการขายสินค้าบนอีเบย์ การทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มชื่อดังอย่างอีเบย์ นี้ เป็นการเริ่มต้นที่ดีและช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้เพิ่มยอดส่งออกไปยังต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น ซื่ง เอ็นอีเอ จะมีการทำงานร่วมกับ อีเบย์ อย่างต่อเนื่องผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการติอต่อได้ที่สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่