นายกเตรียม เอ็มโอยูเกาหลีใต้ ร่วมอีอีซีพัฒนาอุตฯเป้าหมาย

นายกเตรียม เอ็มโอยูเกาหลีใต้  ร่วมอีอีซีพัฒนาอุตฯเป้าหมาย

ครม.ไฟเขียวร่างเอ็มโอยู อีอีซีกับ กับ เกาหลีใต้ 25-26 พ.ย.นี้ หนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย การวิจัยและเมืองอัจฉริยะ

นางรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KOTRA) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

โดยร่าง MOU ฉบับนี้จะมีการลงนามระหว่างสองประเทศในโอกาสที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พ.ย.2562 ณ เมืองปูซาน สาธารณะรัฐเกาหลี

อ่านข่าว-'นายกฯ' จ่อบินเกาหลี ประชุมอาเซียนสมัยพิเศษ

สาระสำคัญของร่าง mouฉบับนี้ คือ1.การสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่าง สกพอ.กับ KOTRA เพื่อส่งเสริมการหาโอกาสทางธุรกิจในอีอีซี และ 2.การสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เกษตรกรรมขั้นสูง อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมการแพทย์ รวมทั้งการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา

ร่างmou ฉบับนี้จะช่วยสร้างโอกาสการลงทุนในพื้นที่อีอีซีในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลไทยให้การส่งเสริม ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอนาคต

ทั้งนี้รัฐบาลกำหนด แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาอีอีซี วงเงิน 17,000 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการลงทุนใน จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยองและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ที่เชื่อมการขนส่งโครงข่ายทุกมิติแบบไร้รอยต่อทั้งทางบก ราง น้ำและอากาศ 

นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดการสิ่งแวดล้อม การยกระดับการท่องเที่ยว เป็นต้น  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน