BIG STORY : ป.ป.ช. ฟัน ซิโน-ไทย เอี่ยวสินบนข้ามชาติ | 14 พ.ย. 62

BIG STORY : ป.ป.ช. ฟัน ซิโน-ไทย เอี่ยวสินบนข้ามชาติ | 14 พ.ย. 62

ห้องข่าวเศรษฐกิจ | 14 พ.ย. 62 "รู้ทัน ล้วงลึกทุกมิติ เรื่องเศรษฐกิจการลงทุน" ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.50น. ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22