ดันลงทุนไทยใช้ประโยชน์ศึกการค้า

ดันลงทุนไทยใช้ประโยชน์ศึกการค้า

แผนการส่งเสริมการลงทุนปี 2563 ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)


แผนการส่งเสริมการลงทุนปี 2563 ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)มองว่าไทยได้รับโอกาสในเชิงบวกจากสถานการณ์สงครามการค้าที่ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสในการย้ายฐานการผลิตมากขึ้น โดยบีโอไอจะทำงานในเชิงรุกซึ่งจะเน้นนักลงทุนในเอเซียเป็นหลัก เช่นจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้
ทั้งนี้ คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเพราะธนาคารโลกประกาศการอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing business 2020) ประเทศไทย ได้อันดับที่ 21 ดีขึ้น 6 อันดับจากอันดับที่ 27 เมื่อปีที่แล้ว จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
“ปี 2563 สถานการณ์สงครามการค้ายังคงมีอยู่ ทำให้ผู้ประกอบการต้องย้ายฐานผลิต โดยไทยยังเป็นประเทศที่น่าสนใจในสายตาต่างชาติ ซึ่งบีโอไอจะทำตลาดเชิงรุกมากขึ้น เปรียบเป็นกองทัพมดที่เน้นขายตรงให้กับผู้ประกอบการได้ตัดสินใจเข้ามาลงทุน ได้มากขึ้น”
แนวโน้มการลงทุนจากจีนปี 2562 เติบโตมาก โดยคำขอส่งเสริมการลงทุนจากจีนช่วง 9 เดือน แรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 100% มีคำขอส่งเสริมการลงทุน 45,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีขนาดการลงทุน 5,000–6,000 ล้านบาท จนถึง 10,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ลงทุนธุรกิจการแปรรูปยางพาราและผลิตยางรถยนต์