‘กัญญ์ เฮอร์เบิล’ แปลงไพล-ขมิ้นชัน สู่นวัตกรรมนาโน ลดปวดเมื่อย

‘กัญญ์ เฮอร์เบิล’ แปลงไพล-ขมิ้นชัน สู่นวัตกรรมนาโน ลดปวดเมื่อย

“กัญญ์ เฮิร์บ”ผลิตภัณฑ์ครีม สเปรย์ บรรเทาปวดผลงานวิจัยอนุภาคนาโนสารสกัดไพลและขมิ้นชันจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ถูกนำมาต่อยอดธุรกิจหวังยกระดับสมุนไพรไทยให้เป็นยอมรับในระดับสากล

สมุนไพรไทย ถือเป็นภูมิปัญญาในการรักษาโรคที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน และได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น แต่การจะยกระดับให้ภูมิปัญญาไทยเป็นที่ยอมรับคนรุ่นใหม่รวมทั้งชาวต่างชาติได้นั้นจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าใหม่

สุวิมล สุรัสโม และทีมนักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) จึงได้พัฒนาต้นแบบนาโนอิมัลเจลที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีการกักเก็บ (Encapsulation technique) ซึ่งมีองค์ประกอบของอนุภาคนาโนไขมัน (Nanostructure lipid carrier: NLC) บรรจุด้วยสารสกัดจากไพลและขมิ้นชัน ที่มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการอักเสบ และช่วยในการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อ โดยอนุภาคนาโนที่มีขนาดช่วง100-150 นาโนเมตร มีความคงตัวที่ดี สามารถกักเก็บสารออกฤทธิ์ได้มากกว่า 80% และมีการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ในระดับห้องปฏิบัติการพบว่า อนุภาคนาโนนี้ไม่ก่อเกิดให้ความเป็นพิษกับเซลล์ผิวหนังและมีความสามารถในการต้านการอักเสบได้มากถึง 90%

จากการทดสอบการระคายเคืองกับอาสาสมัคร พบว่า ผลิตภัณฑ์ต้นแบบนาโนอิมัลเจลนี้ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับอาสาสมัคร และเมื่อทดสอบกับอาสาสมัครที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมสามารถบรรเทาอาการเมื่อยล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบรับกระแสการดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ต้องการหลีกเลี่ยงสารเคมี ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านความงามการแพทย์ และสุขภาพ

จากจุดนี้เองทำให้ 'กัญญ์ภัสสร์ พลชัยศรี' เกิดความสนใจนำไปต่อยอดธุรกิจหลังจากที่ได้นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาให้คุณแม่ทดลอง ใช้เนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกขวาต้องใช้ไม้เท้าและรถเข็น ทำให้ต้องฉีดยาและรับประทานยาตลอดชีวิต จึงอยากได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากไพลและขมิ้นชันมาใช้นวดกล้ามเนื้อเพราะมีคุณสมบัติบรรเทาอาการกล้ามเนื้อที่ตึงให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเมื่อยล้า ปรากฏว่า ได้รับผลตอบรับดีจึงเป็นที่มาของการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เฮอร์เบิล ครีม รีเฟช ภายใต้แบรนด์' กัญญ์ เฮอร์เบิล' ที่มีคุณสมบัติบรรเทาอาการกล้ามเนื้อที่ตึงให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเมื่อยล้าด้วยเนื้อครีมที่มีกลิ่นหอมของสมุนไพร ตอบโจทย์กลุ่มผู้สูงอายุ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่วางขายในท้องตลาดคือสามารถบรรจุสารสกัดจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการอักเสบ และช่วยในการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อ โดยสามารถซึมผ่านเข้าสู่ชั้นผิวหนังดีโดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง เนื้อครีมสีขาวทำให้ไม่มีสีเหลืองติดค้างที่ผิว หรือเสื้อผ้า

สมัยก่อนเรานำเสนอสมุนไพรในรูปแบบภูมิปัญญาไทยแบบดั่งเดิม แต่ปัจจุบันมีงานวิจัยรองรับและผลิตจากโรงงานที่มีเป็นมาตรฐานเพื่อยกระดับสมุนไพรไทยให้ได้รับการยอมรับในวงกว้างทั้งกลุ่มผู้สูงวัย คนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่เกิดการระคายเคือง ปลอดภัยต่อผู้ใช้ โดยใช้เทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชั่นเพิ่มประสิทธิภาพการปลดปล่อยสารสำคัญจากไพลและขมิ้นชัน ซึมซาบสู่ชั้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้จุดด้อยเรื่องสีของสมุนไพร ทำให้ได้เนื้อครีมสีขาว ใช้ง่าย สีไม่ติดเสื้อผ้า

ขณะเดียวกัน ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ “อโรมา คูลลิ่ง บอดี้ สเปรย์ ”ในรูปแบบสเปรย์ฉีดเพื่อความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นโดยมีกลุ่มกลุ่มเป้าหมายที่มีอาการปวดเมื่อยที่เป็นนักกีฬา พนักงานออฟฟิศ ที่มีอาการออฟฟิศซินโดรม ชูจุดขายสมุนไพร ผสมผสานอนุภาคนาโนทำให้การซึมผ่านผิวหนังเร็วและมีประสิทธิภาพ

แม้พื้นฐานของ กัญญ์ภัสสร์ จะไม่ได้มีความรู้การทำธุรกิจแต่อาศัยที่มีประสบการณ์มาจากการทำงานสายไอทีและความขวนขวายที่เรียนรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาหลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทำให้ได้แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยการจับมือกับผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน้ำที่มีศักยภาพในการแปรรูปสมุนไพรที่มีใบรับรองของวัตถุดิบแต่ละชนิด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เราเลือกผู้เชี่ยวชาญในการผลิตวัตถุดิบแทนที่ลงทุนทำเองตั้งแต่ต้นน้ำต้องใช้เวลา ลงทุนสูง ที่สำคัญสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทำให้สินค้าได้รับการยอมรับ เชื่อมั่นจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น

ทั้งนี้ เพราะเล็งเห็นโอกาสการขยายตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยไปยังตลาดต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยได้รับการยอมรับในเรื่องสมุนไพร รวมทั้งกระบวนการผลิตในโรงงานที่มีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นโรงงานเครื่องสำอาง หรือยาทัดเทียมต่างประเทศมากนาน

สำหรับช่องทางการจำหน่ายหลักของกัญญ์ เฮอร์เบิล เน้นการขยายผ่านตัวแทนจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ เนื่องจากต้นทุนน้อยกว่าการขายผ่านร้านค้าปลีก ประกอบกับเป็นสินค้าใหม่จึงสร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ก่อนในระยะแรก ตั้งเป้าหมายว่า ภายใน2 ปีต่อจากนี้จะมียอดขาย 150 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัขและแมวจากไพลและขมิ้นชัน ที่ใช้นาโนเทคโนโลยี มาช่วยแก้ปัญหาขนร่วง จากปัจจุบันที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากสารเคมี ในการรักษา ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มคนที่มีสัตว์เลี้ยงใส่ใจกับการเลือกผลิตภัณฑ์ในการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ทำจากสารสกัดจากธรรมชาติมากขึ้น ภายใต้แบรนด์ใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ในอนาคต ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

กัญญ์ภัสสร์ ระบุว่า องค์ความรู้คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน หากผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีจากหน่ายงานภาครัฐได้ จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะ การทำธุรกิจในยุคนี้ นวัตกรรมคือทางออกในการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ และเป็นหนทางในการต่อยอดสู่การเติบโตที่ยั่งยืน ในการแข่งขันคู่แข่งบนเวทีระดับโลกได้

---------------------------------

ทางลัดสร้างนวัตกรรม

- ใช้เทคโนโลยีมาต่อยอดภูมิปัญญา

-หาผู้ผลิตวัตถุดิบที่มีมาตรฐานรับรอง

- ขวนขวายที่เรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา

-สร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรม